Skip to content

Den Lægelige videreuddannelse

Lægeuddannelsen og lægelig videreuddannelse er højt prioriteret i Region Sjælland. Med velfungerende uddannelsesafdelinger bidrager vi til at uddanne dygtige læger og speciallæger inden for 34 af de 39 specialer.

Uanset om uddannelsen foregår på sygehuset, i psykiatrien eller i almen praksis er der fokus på at skabe bedst muligt læringsmiljø med løbende supervision og kompetencevurdering.

Efter endt speciallægeuddannelse er der mange spændende karrieremuligheder i Region Sjælland. På denne hjemmeside kan du læse mere om dine muligheder som uddannelseslæge og speciallæge og om de forskellige tilbud vi har i Regionen.​​

Du kan også følge os på LinkedIn - Lægeuddannelsen i Region Sjælland​

Klinisk basisuddannelse (KBU)

Klinisk basisuddannelse (KBU) er det første uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse. Læs mere om uddannelsesopbygning, målbeskrivelse og tilmelding mm.

Introduktionsuddannelse

Når du har gennemført den kliniske basisuddannelse (KBU) kan du søge introduktionsuddannelse i et af de lægelige ​specialer. Læs om introduktionsuddannelse i Region Sjælland

Hoveduddannelse

Information til dig som er uddannelsessøgende læge til hoveduddannelsen i Region Sjælland. Læs om opslag og ansøgning, kurser mm.

Specialer

I Region Sjælland kan du uddanne dig til speciallæge inden for 34 af de 39 lægespecialer der findes i Danmark. Find dit speciale og bliv klogere på, hvad Region Sjælland kan tilbyde dig.

UAO/Tutor/Vejleder

Her finder du siderne for UAO, tutor og vejleder. Her kan du finde relevante informationer om kvalifikation, kurser og krav.

Udenlandske læger

Find information om hvordan du som udenlands læge får dansk autorisation. Læs om KBU evalueringsansættelse eller evalueringsansættelse til læger med speciale.

Kontakt

Find kontaktinformationer til de ansvarlige for lægeuddannelserne, uddannelseskoordinatorer samt Koncern HR Uddannelse og Udvikling.