Gå til indhold

Den Lægelige Videreuddannelse

Lægeuddannelsen og lægelig videreuddannelse er højt prioriteret i Region Sjælland. Med velfungerende uddannelsesafdelinger bidrager vi til at uddanne dygtige læger og speciallæger inden for 34 af de 39 specialer.

Uanset om uddannelsen foregår på sygehuset, i psykiatrien eller i almen praksis er der fokus på at skabe bedst muligt læringsmiljø med løbende supervision og kompetencevurdering.

Efter endt speciallægeuddannelse er der mange spændende karrieremuligheder i Region Sjælland. På denne hjemmeside kan du læse mere om dine muligheder som uddannelseslæge og speciallæge og om de forskellige tilbud vi har i Regionen.​​

Du kan også følge os på LinkedIn - Lægeuddannelsen i Region Sjælland​

Klinisk basisuddannelse (KBU)

Klinisk basisuddannelse (KBU) er det første uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse. Læs mere om uddannelsesopbygning, målbeskrivelse og tilmelding mm.

Introduktionsuddannelse

Når du har gennemført den kliniske basisuddannelse (KBU) kan du søge introduktionsuddannelse i et af de lægelige ​specialer. Læs om introduktionsuddannelse i Region Sjælland

Hoveduddannelse

Information til dig som er uddannelsessøgende læge til hoveduddannelsen i Region Sjælland. Læs om opslag og ansøgning, kurser mm.

Specialer

I Region Sjælland kan du uddanne dig til speciallæge inden for 34 af de 39 lægespecialer der findes i Danmark. Find dit speciale og bliv klogere på, hvad Region Sjælland kan tilbyde dig.

Information til uddannelseslægen

Her er samlet den information du skal bruge som uddannelseslæge i både KBU-forløb, introduktionsstilling og hoveduddannelse. Du kan finde relevante informationer om ansættelsesforhold mm..

UAO/Tutor/Vejleder

Her finder du siderne for UAO, tutor og vejleder. Her kan du finde relevante informationer om kvalifikation, kurser og krav.

Karrierer og lægeliv

I Region Sjælland tilbyder vi dig et udfordrende læringsmiljø, hvor du møder patienter med et varieret sygdomsbillede. Læs mere om hvad vi kan tilbyde dig og din familie.

Udenlandske læger

Find information om hvordan du som udenlands læge får dansk autorisation. Læs om KBU evalueringsansættelse eller evalueringsansættelse til læger med speciale.

Råd og Netværk

I regi af den lægelige videreuddannelse er der nedsat flere råd og netværk som Lægeuddannelsen sekretariatsbetjener. Her kan du finde oplysninger om medlemmerne og læs referater fra møderne.

Kontakt

Find kontaktinformationer til de ansvarlige for lægeuddannelserne, uddannelseskoordinatorer samt Koncern HR Uddannelse og Udvikling.