Gå til indhold

Råstoffer

Regionen kortlægger råstofforekomster, udarbejder råstofplaner og planlægger den fremtidige råstofforsyning. Regionen behandler også ansøgninger om at indvinde råstoffer og tilføre jord til råstofgrave.

Se kontaktoplysninger

Bæredygtig råstofforsyning nu og i fremtiden

Region Sjælland kortlægger råstofforekomster og fastlægger med råstofplanen rammerne for den fremtidige råstofforsyning. Regionen behandler også ansøgninger om tilladelse til at indvinde råstoffer og tilføre jord udefra til råstofgrave.

Herudover sørger regionen for, at der foretages de nødvendige miljøvurderinger af råstofindvindingen, ligesom regionen fører tilsyn og kontrol med råstofgrave.

Herunder kan du finde flere oplysninger om regionens arbejde og opgaver indenfor råstofområdet.

 

Råstofplan 2020

Regionsrådet har den 9. april 2024 genvedtaget Råstofplan 2020. Det er derfor Råstofplan 2020, der nu er den gældende råstofplan for Region Sjælland. Råstofplan 2020 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med den 10. maj 2024, hvor klagefristen udløber. Det er også muligt at anlægge søgsmål ved en domstol. Du kan læse mere om klagevejledning, herunder også om fristen for søgsmål på denne side.

Råstoftilladelser, tilsyn og anmeldelser

På denne side finder du information om ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer, herunder gældende gravetilladelser. Du kan også se nyere afgørelser med klagefrist og aktuelle høringer for eksempel i forbindelse med miljøvurderinger.

Tilførsel af jord til råstofgrave

Region Sjælland kan efter jordforeningslovens § 52 give dispensation til at modtage jord udefra til råstofgrave.

Hvor er der råstoffer?

For at kunne udpege grave- og interesseområder i råstofplanen kortlægger Region Sjælland løbende råstofforekomster. Se kortlægningsrapporterne her.

Genanvendelse af råstoffer

Region Sjælland har en målsætning om at reducere forbruget af primære råstoffer (sand, grus og sten) ved at fremme genanvendelse af råstoffer, byggeaffald og overskudsjord. Det kan du læse mere om her.

Publikationer og nyttige link

På denne side kan du finde relevante publikationer og link til ekstra information og vejledning om råstoffer.

Spørgsmål og svar

Her kan du få svar på en række ofte stillede spørgsmål om råstofplanlægning og råstoftilladelser.

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Regional Udvikling

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Mandag – torsdag 8.00 - 15.30
Fredag 8.00 - 15.00.
Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår. Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Mandag - fredag: 9.00 - 15.00