Gå til indhold

Råstoffer

Region Sjælland kortlægger råstofforekomster og fastlægger med råstofplanen rammerne for den fremtidige råstofforsyning. Regionen behandler også ansøgninger om tilladelse til at indvinde råstoffer og tilføre jord udefra til råstofgrave. Samtidig sørger regionen for, at der foretages de nødvendige miljøvurderinger af råstofindvindingen, ligesom regionen fører tilsyn og kontrol med råstofgrave.

Se kontaktoplysninger

Råstofplan 2016

Gennem råstofplanen skal det sikres, at der er balance mellem det samfundsmæssige behov for råstoffer og hensynet til natur, miljø, naboer og lokalsamfund.

Råstofplan 2020

Miljø- og Fødevareklagenævnet har med afgørelse af 23. juni 2023 ophævet Råstofplan 2020. Det er derfor Råstofplan 2016, der nu er den gældende råstofplan for Region Sjælland. Regionsrådet har 16. januar 2024 besluttet at lovliggøre Råstofplan 2020 med forventet vedtagelse senest medio 2024.

Råstoftilladelser, tilsyn og anmeldelser

På denne side finder du information om ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer, herunder gældende gravetilladelser. Du kan også se nyere afgørelser med klagefrist og aktuelle høringer for eksempel i forbindelse med miljøvurderinger.

Tilførsel af jord til råstofgrave

Region Sjælland kan efter jordforeningslovens § 52 give dispensation til at modtage jord udefra til råstofgrave.

Hvor er der råstoffer?

For at kunne udpege grave- og interesseområder i råstofplanen kortlægger Region Sjælland løbende råstofforekomster. Se kortlægningsrapporterne her.

Genanvendelse af råstoffer

Region Sjælland har en målsætning om at reducere forbruget af primære råstoffer (sand, grus og sten) ved at fremme genanvendelse af råstoffer, byggeaffald og overskudsjord. Det kan du læse mere om her.

Publikationer og nyttige link

På denne side kan du finde relevante publikationer og link til ekstra information og vejledning om råstoffer.

Spørgsmål og svar

Her kan du få svar på en række ofte stillede spørgsmål om råstofplanlægning og råstoftilladelser.

Kontakt

Adresse

Regional Udvikling

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04

Tlf. 57 87 59 04