Gå til indhold

Ferie, fravær, orlov, merit og deltid

Se kontaktoplysninger
Siden giver dig svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende ferie, fravær, orlov, merit og deltid som uddannelseslæge i Region Sjælland.

Ferie

Uanset hvilket lægeligt uddannelsesforløb eller speciale du er i, så er følgende vejledning gældende: Vejledning om ferie for ansatte i regioner 2020

FAQ - Ferie

Merit

Uddannelseslæger i hoveduddannelse kan søge merit på baggrund af tidligere uddannelsesstillinger i andre specialer (ikke uklassificerede stillinger), hvor man har opnået kompetencer svarende til et helt delelement i specialuddannelsen.

Læs grundigt vejledning om merit, hvor følgende fremgår:

  • Du kan som udgangspunkt først søge merit, når du er ansat i et hoveduddannelsesforløb.
  • Ansøgningen vurderes af Det Regionale Råd for Lægers videreuddannelse og er ikke noget Region Sjælland har kompetence til at vurdere.

Hvis du vurderer, at du har opnået relevante og dokumenterede kompetencer der bør meriteres, så skal du kontakte din lokale HR konsulent på det sygehus du er tilknyttet (gælder også almen medicin). Kontaktinfo fremgår fra din uddannelseskontrakt.

FAQ - Merit

Deltid

Uddannelsesstillinger opslås altid som fuldtidsstilling, hvorfor du som uddannelseslæge altid kan forvente ansættelse på ordinære vilkår i en 37 timers stilling.

Ønsker du nedsat tid søges dette gennem ansættende enhed. Den ansættende enheds lokale HR-stab (herunder også sygehusets uddannelseskonsulent) bør inddrages i vurderingen af, om nedsat tid er muligt og hvilke ændringer det medfører for uddannelsesforløbet.

Du skal kontakte den HR medarbejder, der fremgår af din ansættelseskontrakt.

FAQ - Deltid

Fravær

En uddannelseslæge må maksimalt have 18 dages fravær på en halvårs periode for at få godkendt attestation for tidsmæssig gennemførsel.

Det kan du læse mere om her:
Sekretariatet for lægelig videreuddannelse Øst - FAQ

Generelt vedrørende fravær i Region Sjælland:
Sygefraværspolitikken - Fra fravær til nærvær
3-8-15 folder - Kontakt ved sygefravær

FAQ - Fravær

Orlov fra uddannelse

Du kan godt afholde orlov under din uddannelse. Er det barselsorlov kontakter du din HR konsulent, der udarbejder en ny uddannelseskontrakt med dig.

Orlov i øvrigt kan også lade sig gøre, så længe alle berørte uddannelsesafdelinger accepterer orlovsperioden og kan tage dig tilbage efter endt orlov.

Se mere her. 

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Koncern HR

Lægeuddannelsen

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Skriv til os

Øvrig information