Gå til indhold

KBU i Almen praksis

De sidste seks måneder af den kliniske basisuddannelse (KBU) foregår i almen praksis.

Det sidste forløb af den kliniske basisuddannelse består af en ansættelse i almen praksis. Ansættelsen har ligesom den foregående ansættelse en varighed på seks måneder.
Idet du som uddannelseslæge vælger et samlet KBU-forløb er både hospitalsafdeling samt almen praksis kendt på forhånd. Region Sjælland tilstræber, at almen praksis ligger i umiddelbar nærhed af sygehusets optageområde.

Under ansættelse i almen praksis vil du som uddannelseslæge formelt være ansat af det sygehus, hvor første halvår af forløbet blev gennemført. Henvendelser vedrørende lønforhold, orlov m.v. skal derfor ske til Sekretariatet på dette sygehus.

Find kontaktinformationer her

Kontakt praksis før start

For at høre nærmere om arbejdsforhold, arbejdstid samt planlægning af ferie anbefales det, at du som uddannelseslæge kontakter praksis i god tid før tiltrædelse.

Aftal ferie med praksis

Det er tutorlægen i almen praksis, der som arbejdsgiver leder og fordeler arbejdet. Det er derfor også med praksis at du som uddannelseslæge skal aftale ferie, afspadsering mv.

Kontaktoplysninger

Såfremt du har spørgsmål forud for din ansættelse i almen praksis eller undervejs, kontakt da enten:

Sekretariatet for Lægeuddannelse på mail rs-lvu@regionsjaelland.dk 
Eller regionens Praksis Uddannelseskoordinatorer (PUK)