Gå til indhold

Hoveduddannelse i almen medicin

Se kontaktoplysninger
Information til dig som er uddannelsessøgende læge i almen medicin i Region Sjælland. Læs bla. om uddannelsens sammensætning og målbeskrivelse samt ansøgning og proces.
Læge holder barns hånd i sin

Når du har gennemført din introduktionsstilling i almen medicin, er det din "adgangsbillet" ​til ansøgning om ansættelse i en hoveduddannelsesstilling i almen medicin, der samlet varer 54 måneder. I Region Sjælland bliver der fire gange årligt opslået hoveduddannelsesstillinger i henholdsvis: januar, april, august og oktober måned.

  • Opslået forløb er fordelt i fire geografiske områder og har tilknytning til de fire somatiske sygehuse i regionen.
  • Hoveduddannelsen finder sted ved ansættelser i flere godkendte uddannelsespraksis og på sygehus afdelinger.

Uddannelsens sammensætning

Uddannelsen er sammensat af tre faser inklusiv en hospitalsblok:

  • Fase 1: 6 måneder i din praksis (stampraksis)
    (Fase 1:) forløb på sygehusafdelinger: 30 måneder ialt - ​I løbet af sygehusansættelsen har uddannelseslægen 1 returdag om måneden, som tilbringes i stampraksis
  • Fase 2: 6 måneder i din praksis (stampraksis)
  • Fase 3: 12 måneder i anden praksis*

*Som forsøgsordning fra 2022, kan du i Region Sjælland-Syd vælge fase 3, ud fra en tilsendt liste med ledig kapacitet, ca. 12 måneder før start i fase 3

På Dansk Selskab for Almen Medicins hjemmesiden (dsam) kan du finde quick-guides​​​, der kort og konkret beskriver de enkelte uddannelsesforløb.

Stillingsopslag og proces

Alle hoveduddannelsesforløb opslås som ledige stillinger i Region Sjælland, ​samt sundhedsjobs.dk​.
Selve ansøgningen foregår elektronisk via videreuddannelsen.dk

Når en ansøgning modtages, indkaldes relevante profiler til samtale, herefter vil et bredt ansættelsesudvalg prioriterer mellem ansøgerne efter samtalerne, på baggrund af helhedsindtryk og specialets faglige profil. Ansættelsesudvalget består af praksisuddannelseskoordinatorer, FYAM, YL samt enten en uddannelsesansvarlig overlæge fra somatik eller psykiatri og en administrativ medarbejder.

Hvis du søger før du er færdig med din introduktionsstilling, skal du vedhæfte vurderingsskema​, hvor alt skal være afkrydset i "forventes godkendt" samt tutorlægens underskrift.

Find vurderingsskemaet her:

Vurderingskema

Hvis du søger efter endt introduktionsstilling, vedhæfter du attestattion for tid gennemført under introduktionsstillingen.

Find ledige hoveduddannelsesforløb på sundhedsjobs.dk​, eller opret din egen jobagent​, så du får besked, når der er nye opslag.

Som noget nyt:

Såfremt du ønsker at søge en Hoveduddannelsesstilling i almen medicin i og omkring Næstved, Slagelse og Ringsted samt Nykøbing Falster Sygehuse, og har specifikke ønsker til hvordan forløbet sammensættes – enten ønsker til almen praksis eller ønsker til hvilke psykiatri- og sygehusafdelinger der skal indgå i dit Hoveduddannelsesforløb, skal du være velkommen til at kontakte en af følgende uddannelseskonsulenter.
- Natascha Bigler Ladegård (nalad@regionsjaelland.dk)
- Stefanie Spælling (sspal@regionsjaelland.dk)

Uddannelseskonsulenten vil tage en snak med dig ift. din tidshorisont for ønsket tiltrædelse samt hvilke muligheder der er.
Denne mulighed er for nuværende kun gældende for hoveduddannelsesforløb tilknyttet Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse samt Nykøbing Falster Sygehus.
Det forløb, som du selv er med til at sammensætte, vil blive opslået sammen med de øvrige stillinger og kan søges af andre. Det betyder, at du ikke er garanteret stillingen.

 

Ansøgning til en hoveduddannelsesstilling

Når du søger din hoveduddannelsesstilling her i Region Sjælland, skal den bestå af følgende elementer:

  • Motiveret ansøgning (1 side): Beskriv hvorfor du bør komme i betragtning til den opslåede stilling med baggrund i stillingsopslagets kriterier, specialets faglige profil og med relevante perspektiver generelt fra de syv lægeroller
  • Prioritering af ansættelsessted (prioriter flere)​
  • Vær opmærksom på at vedhæfte vuderingsskema, sammen med din ansøgning, hvis du søger inden du er færdig med introduktionsstilling - se venligst ovenfor.

​Målbeskrivelse og uddannelsesprogram

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Almen Medicin såvel som yderligere information om målbeskrivelser, portefølje m.v. er integreret i uddannelseslægens elektroniske logbog​, men kan også findes via Sundhedsstyrelsens hjemmesiden​.

På dsam's hjemmeside​ kan du finde supplerende information om den almenmedicinske uddannelse. For alle typer ansættelser skal der, som supplement til målbeskrivelsen foreligge et uddannelsesprogram for praksis, hvilket kan findes på praksis egen hjemmeside.

Tidsplan for opslag

Hoveduddannelsesforløb i almen medicin til besættelse pr. 1. februar og pr. 1. marts bliver slået op omkring uge 43

Hoveduddannelsesforløb i almen medicin til besættelse pr. 1. april og pr. 1. maj bliver slået op omkring uge 2

Hoveduddannelsesforløb i almen medicin til besættelse pr. 1. august og pr. 1. september bliver slået op omkring uge 19

Hoveduddannelsesforløb i almen medicin til besættelse pr. 1. oktober og pr. 1. november bliver slået op omkring uge 26

Når du søger et Hoveduddannelsesforløb

Kompetenceudviklingspulje - almen medicin

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Koncern HR

Lægeuddannelsen

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Skriv til os

Øvrig information