Gå til indhold

Kontakt

Se kontaktoplysninger
Find kontaktinformationer til de ansvarlige for medicinuddannelsen, lægelig videreuddannelse, uddannelseskoordinatorer samt Koncern HR Uddannelse og Udvikling.

Sekretariatet for Lægeuddannelse i Region Sjælland

Sekretariatet har ansvaret for samarbejdet og koordineringen omkring Medicinuddannelsen og administration af Den Lægelige Videreuddannelse i Region Sjælland.

Sekretariaterne på Sygehusene og i Psykiatrien

Sekretariaterne er ansvarlig for løn- og ansættelsesforhold for KBU-, intro- og hoveduddannelseslæger, samt fordeling af uddannelsesforløb i samarbejde med Praksis Uddannelseskoordinatorene. Henvendelser vedr. fravær, orlov, sygdom mm. rettes hertil.

Praksis Uddannelseskoordinator (PUK)

PUK er ansvarlig for kontakten til tutorpraksis samt fordeling af uddannelsespladser i almen praksis i samarbejde med sygehussekretariaterne. PUK hjælper også med vejledning i forbindelse med ophold i almen praksis.

​PUK´s ansvarsområder er opdelt i henholdsvis Nord og Syd. Skillelinjen går midt på Sjælland, hvor Køge-området hører til Nord, mens Ringsted, Sorø og Slagelse hører til Syd.

Koncern HR Uddannelse og Udvikling (KHR-UU)

Ansvarlig for udbud og drift af obligatoriske lægekurser i Region Sjælland.

Den Yngre Almen Medicinske Uddannelseskoordinator (DYNAMU)

DYNAMU står for planlæning af Intro- og Temadage i Region Sjælland, samt vejledning af yngre læger vedrørende uddannelsesforløb i almen medicin.

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Koncern HR

Lægeuddannelsen

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Skriv til os

Øvrig information