Gå til indhold

Hoveduddannelse

Se kontaktoplysninger
Information til dig som er uddannelsessøgende læge til hoveduddannelsen i Region Sjælland.

Hoveduddannelsen varer 4 til 5 år, afhængigt af, hvilket speciale du vælger​. De forskellige hoveduddannelser er opbygget med delforløb på sygehuse og/eller praksis i regionen. Uddannelsen indeholder typisk delforløb på både funktionsbærende enheder og på højt specialiserede enheder, så du opnår både specialiserede og brede kompetencer inden for specialet.

I alle specialer begynder uddannelsen med et års introduktionsforløb. For almen medicin, er det dog kun 6 måneder, såfremt du har haft 6 måneder i almen medicin i din KBU. Efter godkendt introduktionsstilling, er næste skridt at søge, en hoveduddannelsesstilling med henblik på opnåelse af autorisation som speciallæge.

  • ​Inden du kan søge hoveduddannelse, skal du have gennemført et introduktionsforløb i specialet.

I Region Sjælland tilbyder vi gode muligheder for at fortsætte i speciallægeuddannelse, idet regionen deltager i videreuddannelsen af 34 ud af de 39 lægelige specialer​. Efter endt specialisering er der gode muligheder for fastansættelse på sygehusene eller erhvervelse af egen praksis.

Boligpriserne i regionen er fordelagtige, du kan derfor allerede, når du takker ja til videreuddannelse i Region Sjælland, tænke både faglig karriere og familieliv sammen fra start.

Alle afdelinger der deltager i lægelig videreuddannelse, har en række uddannede kliniske vejledere ansat, og afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge har det overordnede ansvar. Den yngre læge ajourfører selv uddannelseslæge.dk og har et selvstændigt ansvar for kvaliteten af sin uddannelse, og kan søge om sparring til at få sammensat en god uddannelsesplan.​

Mere information

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Koncern HR

Lægeuddannelsen

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Skriv til os

Øvrig information