Gå til indhold

Region Sjælland som arbejdsplads

Region Sjælland hører til blandt regionens største arbejdsgivere. Vores arbejdspladser ligger spredt ud over det meste af Sjælland, Lolland og Falster.

Region Sjællands værdier og politikker

Personalepolitikken et bygget på Region Sjællands værdier og hjælper til at samle os og er samtidig med til at skabe en attraktiv, dynamisk og velfungerende arbejdsplads.

Det fremmende arbejdsmiljø i Region Sjælland

Et fremmende arbejdsmiljø er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i det, som giver, opretholder og udvikler sundhed. Læs mere her.

Tilbud til medarbejdere

Region Sjælland er en stor arbejdsplads, fordelt på mange matrikler. Derfor er der stor forskel på, hvilke faciliteter, der er til rådighed på de enkelte geografier. Læs mere om tilbud og fordele her.

De rigtige kompetencer nu og i fremtiden

Fremtidens opgaveløsning kræver fleksible kompetencer, brug af flere faggrupper og prioritering af ressourcer. Derfor er vi afhængige af de rigtige kompetencer, nu og i fremtiden.

Flere op i tid

Region Sjælland arbejder med flere forskellige initiativer for at støtte op om, at flere går op i tid. Læs mere om initiativerne.

MED-system

MED-Hovedudvalget er det øverste udvalg for medindflydelse og medbestemmelse i Region Sjælland.