Gå til indhold

Jordforurening

Regionen sikrer rent drikkevand og beskytter sundhed og miljø gennem kortlægning af forurenede grunde, oprensninger og myndighedsopgaver relateret til byggeri og jordflytninger.

Se kontaktoplysninger

Vand og jord

Regionen arbejder for at sikre rent drikkevand, og at forureninger ikke truer menneskers sundhed og miljøet. De primære opgaver omfatter kortlægning af forurenede grunde, undersøgelser og oprensninger i områder med værdifuldt drikkevand samt udførelse af myndighedsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde, jordflytninger med mere.

Herunder kan du læse mere om de opgaver regionen varetager i forbindelse med jordforurening.

 

 

Regionens opgaver

Læs regionens strategi for jordforureningsområdet samt regionens arbejde med at sikre, at forurenede grunde ikke udgør en risiko for mennesker og miljø.

Viden om PFAS

Læs om regionens indsats mod PFAS og få svar på generelle spørgsmål vedrørende PFAS-forurening. Du kan også læse om aktuelle undersøgelser samt finde links til mere viden om PFAS.

Er din grund forurenet?

Søg i vores online jordforureningskort og se, om din grund er forurenet.

Aktindsigt

Her kan du læse om, hvordan du får udleveret de dokumenter, som Region Sjælland har om jordforurening på en ejendom.

For grundejere

Find råd og vejledning vedrørende mistanke om forurening på din grund, eller hvis din grund er forurenet.

For grundejers rådgiver

Information til grundejeres rådgiver vedrørende undersøgelser, bagatelgrænser, prøver, analyser med mere.

Pjecer og nyttige links

Find relevante pjecer vedrørende jordforurening samt links til ekstra information og vejledning hos blandt andet Miljøstyrelsen og Regionernes Videnscenter for miljø og ressourcer.

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Regional Udvikling

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Mandag – torsdag 8.00 - 15.30
Fredag 8.00 - 15.00.
Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår. Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Mandag - fredag: 9.00 - 15.00