Gå til indhold

KBU på Nykøbing Falster Sygehus

På Nykøbing Falster Sygehus foregår den kliniske basisuddannelse på enten Akutafdelingen, Ortopædkirurgisk Afdeling eller Medicinsk Afdeling, hvor du vil møde mange forskellige patienttyper.

I den kliniske basisuddannelse får du på Nykøbing F. Sygehus meget at vælge imellem. Din første ansættelse kan være på en af følgende afdelinger:

  • Akutafdelingen
  • Ortopædkirurgisk Afdeling
  • Medicinsk Afdeling

Vejledning og uddannelse

Din hovedvejleder er ansat i den samme afdeling som dig, følger din uddannelse og gennemfører de strukturerede samtaler, som indgår i lærings- og evalueringssituationer. Din vejleder er enten 1. reservelæge eller speciallæge. Derudover modtager du vejledning i det daglige arbejde fra en akutlæge, eller en anden mere erfaren kollega samt fra andre personalegrupper.

Introduktion

På din første arbejdsdag bliver du introduceret til sygehuset ved en fællesintroduktion. I de første uger er der kurser i vores IT system Sundhedsplatformen, samt en dag omkring 'Den kritisk syge patient' og hjertestop.

På afdelingerne er der derudover et introduktionsprogram hvor du får kendskab til, hvordan arbejdet er organiseret, og hvilke patienttyper du vil møde.

Vi tilbyder:

  • At du ser masser af patienter og opnår de relevante kompetencer
  • At du kan få 'hands on' på mange kliniske færdigheder
  • Opdateret uddannelseslaboratorium med mange fantomer og mulighed for simulationstræning
  • Mulighed for udfordringer efter eget ønske, herunder deltagelse i mindre forskningsprojekter
  • Et læringsmiljø i udvikling. Sygehuset arbejder efter evalueringsmetoder kendt fra Oxfords – Changing the culture
  • De 7 lægeroller - som akademiker og administrator får du mulighed for at medvirke i den faglige udvikling i afdelingen og sikre, at administrationen omkring patientbehandlingen bliver udført​
  • At du kan øve dig i procedurer i vores undervisningslaboratorium

Se også www.komsydpå.dk 

 

Afdelinger

Ansættelsesforhold