Gå til indhold

Klinisk basisuddannelse - KBU

Se kontaktoplysninger
Klinisk basisuddannelse (KBU) er det første uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse. Læs mere om uddannelsesopbygning, målbeskrivelse og tilmelding mm.

Den kliniske basisuddannelse (KBU) har flere formål og funktioner. Først og fremmest skal alle uddannelseslæger gennemføre den kliniske basisuddannelse for, at kunne erhverve sig Sundhedsstyrelsens tilladelse til selvstændigt virke som læge.

Derudover skal KBU fungere som læringsramme for nyuddannede lægers overgang fra den universitære uddannelse til det kliniske arbejde. KBU drejer sig således om at ”lære at være læge”, herunder at koble den faglige viden fra Universitetet med praktiske og tekniske kompetencer.​

Klinisk basisuddannelse i Region Sjælland

I Region Sjælland har vi fokus på, at målrette KBU efter uddannelseslægens nuværende kompetencer og erfaringer samt sikre, at du som uddannelseslæge kommer til at føle dig hjemme i den hvide kittel og samtidig udvikler det ansvar, som hører til samme kittel.​

Den kliniske basisuddannelse består af to ansættelser á seks måneders varighed. Den første ansættelse finder sted på et af regionens sygehuse og det primære fokus er på behandling af akutte patienter, mens den anden ansættelse foregår i en af regionens almen praksis og hvor det primære fokus er på kroniske patientforløb.

KBU udbydes på alle regionens akutsygehuse, hhv. Sjællands Universitetshospital i Køge og Roskilde, Holbæk Sygehus, Slagelse Sygehus samt Nykøbing Falster Sygehus. Yderligere information om KBU på de enkelte sygehuse, samt i almen praksis kan ses nedenfor.

For at sikre så høj fleksibilitet som muligt, etablerer Region Sjælland KBU-forløb med opstart fordelt ud over hele året (1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj, 1.august, 1. september, 1. oktober og 1. november).​

Få yderligere information fra Sundhedsstyrelsen vedr. klinisk basisuddannelsen, tilmelding, bekendtgørelse mv.

Den Lægelig videreuddannelse i Region Sjælland koordineres og administreres af Sekretariatet for Lægeuddannelse i Region Sjælland.

Kontaktoplysninger findes her.

Generel information for KBU

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Koncern HR

Lægeuddannelsen

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Skriv til os

Øvrig information