Gå til indhold

Planer for sundhed og sygehuse

Find Region Sjællands planer for sundhedsområdet, sygehusene og kræftområdet og få et overblik over regionens sundhedstilbud.

Bæredygtige akutsygehuse i Region Sjælland

Udviklingsprogrammet "Bæredygtige akutsygehuse" skal sikre, at sygehusene leverer behandlingsforløb af ensartet og høj kvalitet for alle borgere i regionen.

Speciallægestrategi 2023-2028

Strategi for speciallægehjælp i Region Sjælland styrker speciallægernes rolle som leverandører af nære sundhedstilbud til borgerne og fremmer udviklingen mod et mere sammenhængende, borgernært og bæredygtigt sundhedsvæsen.
Læs de 3 bærende principper for speciallægehjælp til borgerne i Region Sjælland.

Sygehusene 2025

Find informationer om planen for sygehusene frem mod 2025. Herunder sygehusstrukturen, baggrundsmateriale, byggeprojekter og visioner.

8-punktsplan for kræftområdet

Region Sjælland er præget af et stigende antal kræftpatienter og en udvikling i aktiviteter og behandlingstilbud. Regionsrådet har derfor vedtaget denne 8-punktsplan for kræftområdet i Region Sjælland.

Det Nationale Kvalitetsprogram

I foråret 2016 blev Det Nationale Kvalitetsprogram lanceret med det formål at styrke kvaliteten og patientsikkerheden i sundhedsvæsenet samt skabe en ny og forbedret kvalitetsdagsorden.

Region Sjællands sundhedsberedskabsplan

Hvis der sker større ulykker eller hændelser, har Region Sjælland en sundhedsberedskabsplan. Læs planen og om hvorfor vi har den.

Fødeplan For Region Sjælland

Fødeplanen er styrende for Region Sjællands udvikling af svangreomsorgen i de kommende fem år. Regionsrådet vil forbedre lighed i sundhed gennem trygge, sammenhængende og individuelt tilpassede svangreforløb, som inddrager den gravide og hendes familie.