Gå til indhold

9. Beredskab

Alle borgere i hele Region Sjælland skal have adgang til en effektiv og sammenhængende præhospital indsats af høj kvalitet.

Denne målsætning opfyldes ved at Region Sjælland til stadighed har det nødvendige udstyr og den rette organisering til at imødekomme borgernes behov inden for det præhospitale område.

Samtidig er regionens sundhedsvæsen gearet til at håndtere uventede begivenheder som større ulykker, katastrofer med videre, det såkaldte sundhedsberedskab.