Gå til indhold

Sygehusstruktur

Se kontaktoplysninger
I 2010 vedtog Regionsrådet i Region Sjælland Sygehusplan 2010, som er en plan for udviklingen af regionens somatiske sygehusvæsen frem mod 2024.

Seks sygehuse i Region Sjælland

Der skal være akutsygehuse i Holbæk, Slagelse, Nykøbing F. og Køge. Akutsygehuset i Køge skal desuden være regionens universitetshospital. Derudover skal der være specialsygehuse i Næstved og Roskilde.

Den nye sygehusstruktur skal sikre:

 • Høj kvalitet i behandlingen
 • Nærhed til akutte og specialiserede tilbud
 • Mest muligt for pengene

Køge Sygehus bliver akutsygehus for en befolkning på omkring 265.000 borgere. Det vil derudover være universitetshospital for hele regionen. Når Køge står færdigbygget vil det indeholde ca. 800 senge.

Holbæk Sygehus bliver akutsygehus for en befolkning på omkring 200.000 borgere. Det vil indeholde cirka 330 senge.

Slagelse Sygehus bliver akutsygehus for en befolkning på omkring 200.000 borgere. Det vil indeholde cirka 350 senge.

Nykøbing F. Sygehus bliver akutsygehus for en befolkning på omkring 150.000. Det vil indeholde cirka 260 senge.

De nuværende specialsygehuse i Næstved og Roskilde skal udvikles og fortsat være centrum for en betydelig planlagt ambulant aktivitet.

Aktiviteten på Ringsted Sygehus er udfaset i​ 2020.

I Nakskov og Kalundborg er der etableret sundheds- og akuthuse, og i Faxe og Vordingborg er der kommunale sundhedscentre.

Region Sjællands sygehuse - Sammenhæng og specialisering

Regionsrådet i Region Sjælland vedtog den 7. januar 2016 en status på Sygehusplan 2010 og Psykiatriplanen fra 2008.

Siden Sygehusplan 2010 og Psykiatriplanen fra 2008 blev vedtaget, er der gennemført en del ændringer af sygehusvæsenet i Region Sjælland. Psykiatriplanen er gennemført. Der er også lagt planer for de resterende ændringer, frem mod den fulde gennemførsel af Sygehusplan 2010 i 2024.

I denne publikation kan du læse beskrivelser af sygehusene i Region Sjælland, som de ser ud i 2015 og 2022, og om udviklingen frem mod at Sygehusplan 2010 er fuldt implementeret.

Region Sjællands Sygehuse - Sammenhæng og specialisering

Region Sjællands sygehuse - Sammenhæng og specialisering

Fælles principper for Akutafdelingerne

Regionsrådet har som målsætning, at alle akutte patienter i Region Sjælland modtager behandling af samme høje kvalitet.

Der er derfor behov for fortsat udvikling af akutsygehusene med udgangspunkt i otte fælles principper med følgende overskrifter:

 • Den akutte diagnostik og behandling sker i akutafdelingen.
 • Akutafdelingen har ansvar for de akutte patientforløb.
 • Akutafdelingen har eget personale med akutkompetencer.
 • Bemandingen i akutafdelingen afstemmes efter behovet.
 • Speciallægen har behandlingsansvaret (speciallægen i front).
 • Yngre læger uddannes systematisk i varetagelsen af akutte patienter.
 • Akutafdelingen har egne senge.
 • Akutafdelingen anvender fælles akut-standarder.

De fælles principper har til formål at give en mere ensartet organisering, som kan gøre det nemmere at kommunikere, at iværksætte fælles tiltag og lære af hinanden på tværs af akutafdelingerne​ til gavn for alle akutsygehusene.

De fælles principper er en konkretisering af den fremtidige akut-struktur, som fremgår af ”Sygehusplan 2010”, herunder som pejlemærke for den ny organisering og for byggeriet af universitetssygehuset i Køge.

De otte principper skal følges, men tilpasninger kan ske under hensyntagen til særlige lokale forhold og specialeplanen. Nogle af principperne bliver allerede fulgt i dag, mens andre vil have en tidshorisont på adskillige år.

De otte principper er nærmere forklaret i følgende dokument:

Fælles principper for Region Sjællands akutafdelinger, aug. 2015 (pdf)

Kontakt

Adresse

Sundhedsstrategisk Planlægning

Alléen 15

4180 Sorø