Gå til indhold

5. Det Nære Sundhedsvæsen

Nærhed og tryghed er centrale elementer for sundhedsvæsnet i Region Sjælland. I en tid med stadig mere specialiseret behandling på sygehusene, er det nære sundhedsvæsen med til at sikre, at regionens borgere fortsat har let og lige adgang til regionens sundhedstilbud.

Det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland omfatter praktiserende læger, regionsklinikker, praktiserende speciallæger, lægevagt og andre praktiserende behandlere, som Region Sjælland har indgået en aftale med.