Gå til indhold

Region Sjælland arbejder målrettet med læring og udvikling af kvalitet i behandlingen og samtidig ønsker regionen gennemsigtighed omkring kvaliteten, således at regionens borgere kan træffe valg om deres behandling på et kvalificeret og oplyst grundlag.

Der er fokus på alle elementer af kvalitet, herunder både den faglige og den patientoplevede kvalitet. Regionen indgår således aktivt i arbejdet med nationale databaser, opfølgningsprogrammer og retningslinjer samt en lang række konkrete projekter.

Adresse

Sundhedsstrategisk Planlægning

Alléen 15

4180 Sorø