Gå til indhold

1. Om Sundhedsplanen

Forord

Sundhedsvæsenet har behov for kontinuitet og sammenhæng og dermed også behov for langsigtede planer.

I Regionsrådet sætter vi løbende retningen for udviklingen af de enkelte sundhedstilbud i Region Sjælland. Den udvikling hænger tæt sammen med vores strategi ”Region Sjælland på forkant 2018-2021”. Her har vi beskrevet den retning, vi fra Regionsrådets side ønsker regionen skal bevæge sig i, for hele tiden af have fokus på stærke sundhedstilbud til vores borgere.

Et både nært og specialiseret sundhedsvæsen for alle
Regionens sygehuse gennemgår i disse år store forandringer med byggerier og løbende flytninger af specialer og afdelinger. Den nye sygehusstruktur sikrer fortsat udvikling med fokus på høj kvalitet, styrket forskning og yderligere specialisering.

Samtidig styrkes det nære sundhedsvæsen ved at flytte flere sundhedsopgaver tættere på borgerne og tage udgangspunkt i deres behov. Borgerne skal have en stærk stemme i deres kontakt med sundhedsvæsenet, og Region Sjælland skal hele tiden følge med nye ønsker fra borgerne, i kraft af nye tilbud, der modsvarer den tid, vi lever i. Og for at leve op til det, skal vi tage højde for borgernes forventninger, samfundets udvikling og den digitale udvikling.

Sammenhængende sundhedstilbud

En tæt og aktiv involvering af patienter og borgere i deres egen behandling, understøttet af et forpligtende og stærkt samarbejde med kommuner, almen praksis og sygehuse i de andre regioner, giver et sammenhængende sundhedsvæsen med borgernes behov i centrum.

Ambitionen er at skabe individuelle løsninger, hvor det er den enkelte patient, der er udgangspunktet, og hvor alle udrednings- og behandlingsforløb er tilrettelagt ud fra en ambition om at skabe værdi for den enkelte patient. 

Sundhedsplan 

Med Sundhedsplanen for Region Sjælland samler Regionsrådet sundhedstilbud og visionerne for udviklingen af dem i én samlet plan. Vi ønsker med sundhedsplanen at give borgerne et samlet overblik over regionens tilbud på sundhedsområdet, lige fra de praktiserende læger, over lægehelikopteren og ny medicin til færdiggørelsen af Sjællands Universitetshospital. 

God læselyst

 

Heino Knudsen 

Regionsrådsformand