Gå til indhold

4. Patienters rettigheder og valgmuligheder

Patienter skal i deres møde med sundhedsvæsenet bevare værdighed, integritet og ret til at bestemme selv. Samtidig skal der være tillid og fortrolighed mellem patient og det sundhedsfaglige personale. Det er grundstenene i sundhedslovens bestemmelser om patientrettigheder.

Overordnet omhandler patienters retsstilling:

Inddragelse og selvbestemmelse i forbindelse med udredning og behandling
Tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger
Adgang til helbreds- og journaloplysninger
Retten til at vælge frit mellem behandlingstilbud
Ventetider til udredning og behandling
Adgang til patientvejledning
Hvis disse rettigheder ikke efterleves, kan patienten klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere:

Patientrettigheder

Sundhedsloven

​Lov om klage og erstatnings adgang inden for sundhedsvæsenet