Gå til indhold

7. Psykiatrisk behandling i Region Sjælland

De fleste danskere oplever enten på egen krop at blive psykisk syg eller kender nogen, der har eller har haft en psykisk sygdom. Psykiatriske patienter har ofte brug for behandling gen­nem længere tid. Derfor er det vigtigt at støtte patienterne i at opretholde en god hverdag derhjemme, med tæt kontakt til familie og venner.

Psykiatrien tilbyder undersøgelse, diagnostik og behandling - enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. I Psykiatrien er der fokus på at inddrage brugerne i deres be­handling og på Recovery-tankegangen, som betyder, at psykiatriske patienter kan komme sig og have god livskvalitet, selvom der fortsat optræder symptomer eller vanskeligheder.