Gå til indhold

Princip 3: Behandling i speciallægepraksis skal være tilgængelig

Læs princip 3 ud af de 3 bærende principper for speciallægestrategien i Region Sjælland.

Det skal være nemt for regionens borgere at få adgang til speciallægehjælp. Tilgængelighed omfatter flere ting:

  • At behandlingen placeres geografisk nært for borgerne
  • At flere behandlingsformer tilbydes
  • At ventetiden til behandling er kortere, og
  • At der er øget tilgængelighed via digitale løsninger, fx virtuelle konsultationer.

Tilgængelighed er afgørende for, at borgerne kan modtage relevant og rettidig behandling og dermed undgå længere forløb og unødige indlæggelser på sygehuset.

  • Ifølge Sundhedsdatastyrelsen kunne over 20 procent af alle indlæggelser for ældre over 65 år i Region Sjælland være forebygget.

Digitale rettigheder for regionens borgere

Borgerne skal have ret til kvalificeret rådgivning og behandling i eller tæt på hjemmet samt hurtig afklaring og behandling, når det passer ind i deres hverdagsliv.

Brug af digitale løsninger kan skabe mere fleksible og lokale sundhedstilbud, der kan tilpasses den enkelte borgers behov.

Digitale løsninger skal bruges, når det giver mening for borgeren. Den digitale omstilling skal ske i samarbejde med borgere, speciallæger, øvrige regioner og relevante nationale parter.

Behandlingstilbud for borgerne via faglige fællesskaber

Der arbejdes frem mod at styrke behandlingsindsatsen for borgerne via tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsrelationer mellem speciallægepraksis, sygehusene, almen praksis og den øvrige praksissektor samt kommunerne.

Speciallægerne skal være stærke medspillere også uden for egen praksis ved at stille deres specialistviden til rådighed for blandt andre praktiserende læger.

Når de praktiserende læger har lettere adgang til specialistrådgivning, kan behandlingsindsatsen ske målrettet, tidligt og forebyggende, og borgeren kan helt undgå at blive viderehenvist til behandling på sygehus eller speciallægepraksis.

En større grad af synergi mellem de forskellige aktører og et stærkt fagligt fællesskab medvirker til smidige behandlingsforløb uden dobbeltundersøgelser og unødig ventetid eller forværring af tilstanden for borgerne.

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Det Nære Sundhedsvæsen

Alléen 15

4180 Sorø