Gå til indhold

Organisation

Find informationer om de forskellige funktioner og virksomhedsområder i Region Sjælland. For eksempel informationer og ledelse og kontakt.

Vores organisering

Region Sjælland er en politisk ledet organisation hvor Regionsrådet har det øverste ansvar, men medarbejderne er det vigtigste aktiv i løsning af opgaverne.

Direktionen

Direktionen for Region Sjælland bistår Regionsrådets formand, Forretningsudvalg og øvrige udvalg med regionens ledelse.

Sygehuse

Region Sjællands syv sygehuse er delt i fire grupper, med hver sin sygehusledelse. Find link til sygehusenes hjemmesider samt kontaktinformationer her.

Psykiatrien

Find oplysninger om ledelse, kontaktinformationer og kort til Psykiatrien Region Sjælland.

Socialområdet

Find information om drift af sociale institutioner og rammeaftaler med kommuner.

Præhospitalt Center

Præhospitalt Center sørger blandt andet for den akutte transport og behandling af patienter uden for sygehusene.

Koncern Digitalisering

Koncern Digitalisering leverer stabil, sikker og effektiv it, digitale løsninger og digital innovation til regionens ansatte, patienter og borgere.

Indkøb, Produktion og Logistik

Information og kontaktoplysninger på Region Sjællands øvrige afdelinger og enheder.