Gå til indhold

Om Det Nære Sundhedsvæsen

Det Nære Sundhedsvæsen (DNS) er med til at sikre let og lige adgang til bedre sundhed for alle regionens borgere.

Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland har ansvar for at udvikle fremtidens sundhedstilbud i samarbejde med sygehusene, kommunerne, praksissektoren og borgerne. Lige siden vi blev etableret i 2019 har vi arbejdet på at bringe sundhedstilbuddene tættere på borgerne i Region Sjælland.

Sundhed nært og tæt på dig.

Det er overskriften for alt, hvad der arbejdes med i Det Nære Sundhedsvæsen. For derved gør vi det lettere at holde sig rask og leve et liv med sygdom.

Vi vil levere og koordinere sundhedsydelser tæt på dig som borger. Det sker i et samarbejde med og på tværs af alle aktører på sundhedsområdet.

Regionens borgere skal have gavn af den faglige og digitale udvikling. Det gør vi ved at flytte sundhedstilbud tættere på dit hverdagsliv, så de er tilgængelige, tilpassede og mere fleksible. Fremtidens tilbud involverer dig, som borger, og i stigende grad civilsamfundet.

Det Nære Sundhedsvæsen arbejder for en bæredygtig praksissektor. Der skal være adgang til sundhedstilbud uanset, hvor i regionen du bor. Region Sjælland vil sikre, at behovet for behandling passer ind i et fungerende hverdagsliv, så tilbuddene skal være nære og fleksible.

Strategi og de 12 borgerløfter

For at sikre retning og konsistente beslutninger for visionen, følger Det Nære Sundhedsvæsen strategien "Region Sjælland for borgere 2022 - 2025", og har i arbejdet særligt fokus på fire af de 12 borgerløfter:

#1 - Borgerne oplever et nært og specialiseret sundhedsvæsen af høj kvalitet.

#2 - Borgerne får hurtigt hjælp i akutte situationer.

#4 - Nærvær er afsæt for mødet med borgerne.

#8 - Borgerne møder et sundhedsvæsen, der taler sammen på tværs.

Læs hele strategien Region Sjælland for borgere 2022 - 2025

In English?

​Please find this page in English - Region zealand (ENG).