Gå til indhold

Koncern Ledelse og Kommunikation

Koncern Ledelse og Kommunikation varetager en lang række ledelses- og kommunikationsopgaver i Region Sjælland, både internt og eksternt.

Koncern Ledelse og Kommunikation er en dynamisk afdeling med i alt ca. 30 medarbejdere. Vi løser bl.a. opgaver med betjening af Regionsrådet, direktion, presse og kommunikation samt større tværorganisatoriske projekter.

Regionsrådet i Region Sjælland har sat en retning for de kommende år, der stiller store krav til regionens evne til at fokusere og eksekvere på store sundhedsstrategiske dagsordener.
Vi befinder os i Koncern Ledelse og Kommunikation (KLK) derfor også i en spændende proces med at styrke regionens indsats i forhold til proaktiv interessevaretagelse, omdømme, inddragelse, udvikling af den politiske betjening, udvikling af ledelsesfora og god offentlig forvaltning.

Regionen står foran en fusion mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus, og med udviklingsprogrammet ’Bæredygtige Akutsygehuse og Specialer’ er vi ved at omstille vores sygehuse til bedre at kunne tage hånd om patienterne i hele Region Sjælland. Udviklingsprogrammet er Region Sjællands bud på, hvordan vi skal drive sygehuse og levere sundhed i fremtiden.

Vi skal samtidig lykkes med at realisere Regionsrådets strategi ’Region Sjælland – for borgerne’. Gennem 12 konkrete borgerløfter skal strategien skabe forandringer for borgerne ud fra et politisk mål om at tilbyde flere sundheds- og uddannelsestilbud tættere på borgerne, mere forebyggelse, bedre sammenhæng i borgernes møde med sundhedsvæsenet og grøn omstilling. Regional udvikling og vores højtspecialiserede sociale tilbud er også højt på vores dagsorden.
KLK spiller en central rolle i, at regionen eksekverer på de strategiske dagsordener.

I KLK har vi et godt og tæt kollegialt samarbejde, hvor vi hjælper hinanden og stiller os til rådighed for sparring. Vi har en skabende og lærende arbejdsplads, hvor medarbejderne er det vigtigste aktiv og afgørende for KLKs succes.

KLK er med til at sætte retning og tager ansvar for at udvikle vores organisation og Region Sjællands omdømme. Vi skaber synlighed om Region Sjællands virke og resultater. Vi understøtter Region Sjælland i at opnå et stærkt, entydigt og troværdigt omdømme. Vi er tæt på ’maskinrummet’ i organisationen, understøtter beslutninger truffet af direktion og Regionsråd samt sikrer en stærk sammenhængskraft internt og eksternt.

KLK er et videnscenter for hele organisationen, som både understøtter den daglige drift, men også har fokus på strategi og porteføljestyring. Vi tager initiativ og er både tovholder samt igangsætter på fokuserede indsatsområder, som styrker Region Sjælland. Vi er opsøgende, opdyrker stærke relationer og står til rådighed for den øvrige organisation med rådgivning og sparring.

Job i Koncern Ledelse og Kommunikation?

​​Søg blandt alle ledige stillinger i Region Sjælland.

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Koncern Ledelse og Kommunikation

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Koncern Ledelse og Kommunikation