Gå til indhold

Det Nære Sundhedsvæsens organisation

Det Nære Sundhedsvæsen (DNS) ledes af direktøren og består af tre stabsfunktioner og otte funktioner. Vores samlede stab er på over 600 medarbejdere.

Organisationsdiagram, juni 2024 (pdf)

Hovedopgaver i funktioner og stabe

Øverste ledelse

Det Nære Sundhedsvæsen ledes af en direktør og en konstitueret vicedirektør.

Kliniske funktioner

Den kliniske del af Det Nære Sundhedsvæsen består af tre funktionsområder.

Stabsfunktioner

Der er fem stabe i Det Nære Sundhedsvæsen, hvoraf de to hører under enhedschefen i kliniske funktioner og de tre klassiske stabe hører under stabschefen.