SkipToMain.AriaLabel

Det Nære Sundhedsvæsens organisation

Det Nære Sundhedsvæsen (DNS) ledes af direktøren og består af tre stabsfunktioner og otte funktioner. Vores samlede stab er på over 600 medarbejdere.

Klassisk organisationsdiagram med direktion øverst med tre ledelsesområder. Her er lægefaglig vicedirektør ansvarlig for forskning og Praksischef er ansvarlig for kliniske funktioner af 1. Lægevagt og eHospitalsindsatser, 2 Regional Tandpleje og 3 Nærklinikker samt de to stabsfunktioner kaldet Praksis og forebyggelse, og det Politiske sekretariat. Stabschef er ansvarlig for tre stabe: Økonomi, Kvalitet og lægemidler og til sidst Sekretariat og digitalisering.

Organisationsdiagram (pdf)

Hovedopgaver i funktioner og stabe

Øverste ledelse

Det Nære Sundhedsvæsen ledes af en direktør, lægefaglig vicedirektør, praksischef og stabschef.

Kliniske funktioner

Den kliniske del af Det Nære Sundhedsvæsen består af fire funktionsområder.

Stabsfunktioner

Der er fem stabe i Det Nære Sundhedsvæsen, hvoraf de to hører under praksischefen i kliniske funktioner og de tre klassiske stabe hører under stabschefen.