Gå til indhold

Sparring og rådgivning

Skal jeres forebyggende indsats nyde godt af en stærk partner? Søg sparring hos Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium.

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium er et nationalt initiativ drevet af regionerne. Det​ er involveret i en række partnerskabsprojekter og samarbejder med det fælles mål at skabe ny viden om effektive forebyggelsesindsatser.

Læs mere om Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium - regionh.dk/forebyggelseslaboratoriet​

Hvem kan få gavn af Forebyggelseslaboratoriet?

Alle med interesse i partnerskabsprojekter med fokus på forebyggelse i og udenfor sundhedsvæsenet kan have gavn af Forebyggelseslaboratoriet.​

Det primære fokus for Forebyggelseslaboratoriet er samarbejdsflader mellem forskellige sektorer i sundhedsvæsenet. Det er primært samarbejdsfladen mellem regioner og kommuner, men også mellem for eksempel civilsamfund og kommune.

Sekretariatet i Forebyggelseslaboratoriet arbejder med at understøtte netværk på tværs af sektorer, skabe og dele viden om forebyggelse og bidrage med rådgivning og forskning i partnerskabsprojekter.

Det udvidede sekretariat består af forskere med ekspertviden og regionale repræsentanter, der er med til at synliggøre Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium nationalt og styrke videndelingen omkring aktiviteter og indsatser på tværs af regionerne.

Har I et projekt, som I ønsker hjælp til

Fortæl os lidt om, hvad projektet går ud på og hvilken hjælp, I har brug for.

Læs mere om principper for projekter og samarbejder - regionh.dk/forebyggelseslaboratoriet

Har I brug for sparring?

Har I spørgsmål eller brug for at drøfte jeres projekt?

Har I input til hvilke fokusområder, Forebyggelseslaboratoriet skal prioritere i de kommende år? Så tag kontakt til den regionale repræsentant.

Kontakt os

Forebyggelseslaboratoriet kan kontaktes på
forebyggelseslab@regionh.dk

Region Sjælland er repræsenteret af:

Helle K M Bergholdt
PhD i Folkesundhed og Epidemiologi
Specialkonsulent i Det Nære Sundhedsvæsen

Tlf. 93 57 00 17 / hekb@regionsjaelland.dk​

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Det Nære Sundhedsvæsen

Alléen 15

4180 Sorø