Gå til indhold

Præhospitalt Center

Se kontaktoplysninger
I Præhospitalt Center sørger vi blandt andet for den akutte transport og behandling af patienter uden for sygehusene.

Om Præhospitalt Center

Vi er et selvstændigt virksomhedsområde i Region Sjælland med vores egen budgetramme. Det præhospitale område dækker som udgangspunkt regionens forpligtelser på sundhedsområdet uden for sygehusene. Det vil sige, at vi står for driften af:

 • Ambulancer
 • Paramedicinerbemandede ambulancer
 • Paramedicinerbemandede akutbiler
 • AMK-lægebil
 • Præ- og interhospitale transportenheder (PIT-bil)
 • Akutlægehelikoptere (i samarbejde med de 4 andre regioner i Danmark).

Det er regionens AMK-vagtcentral (Akut Medicinsk Koordinering), der sender ambulancer og lignende ud til patienterne. Det sker ud fra en vurdering baseret på patientens symptomer. I de områder i regionen, hvor der er langt til sygehuse og behandling, har vi frivillige præhospitale ressourcer i form af nødbehandlere og 1-1-2-akuthjælpere.

Kørsel til og fra sygehuset

Udover den akutte behandling og transport af patienter i Region Sjælland, står vi også for den ikke-akutte patientkørsel til og fra sygehuset (befordring) og kørselsgodtgørelse. Patientkørsel til og fra sygehuset er et tilbud til de patienter, der ikke selv kan transportere sig til behandling på sygehuset på grund af helbredsmæssige årsager.

Du kan læse mere om kørsel til og fra sygehuset under Befordring

Ambulance Sjælland

Fra 1. februar 2024 skal vi, under navnet Ambulance Sjælland, selv køre ambulancerne i 2 af regionens 4 delområder. Falck fortsætter med at køre ambulancerne i de 2 andre delområder. Det sker, fordi ambulancedriften i Region Sjælland har været i udbud.

 

Ledelsen i Præhospitalt Center

 • Direktør for Præhospitalt Center: Benny Jørgensen
  Email: bjer@regionsjaelland.dk
  Tlf.: 57 68 41 20 / 40 24 56 83
 • Lægefaglig vicedirektør: Lars Bredevang Andersen
 • Chef for AMK-vagtcentralen og for operativ tjeneste: Brian Lindekilde
 • Ambulancechef: Karina Jensen
 • Administrationschef: Karina Mie Valaker
 • Befordringschef: Karen Drejer
 • Sektionsleder for de præhospitale vurderingsenheder og for lægevagten: Simon Helmerik Tinggaard
 • Sektionsleder for IT og teknik: Alice Rosenkilde Johansson
 • Sektionsleder for de sundhedsfaglige visitatorer: Britta Klit Thomsen

Årsrapport

Læs vores årsrapport fra 2022 (pdf)

Kontakt

Adresse

Præhospitalt Center

Ringstedgade 61, 13. etage

4700 Næstved

Se kort

Find vej på Næstved Sygehus

Ring til os

Mandag-torsdag: Kl. 8.00-15.30
Fredag: Kl. 8.00-15.00

Tlf. 57 68 41 00

Tlf. 57 68 41 00