Skip to content

For fagfolk

Indhold til dig, der besøger os i en sundhedsprofessionel sammenhæng.

Centre og vidensenheder

Læs om centre og vidensenheder som understøtter med udvikling, forskning og specialiseret viden i Region Sjælland.

Find vores eksperter

Region Sjælland har en række eksperter med stor viden inden for sygdom, sundhed og samfund. På listen herunder er de inddelt efter udvalgte emner.

Forskning og innovation

Find information om forskning og innovation i Region Sjælland, herunder hvordan du søger finansiering til forskning, innovation og kommercialisering af opfindelser.

Medicin og Medicoteknik

I Region Sjælland arbejdes der for, at sikre at patienterne får den bedst mulige lægemiddelbehandling, til den billigst mulige pris. Dette arbejdes der målrettet med i Lægemiddelenheden og i Den Regionale Lægemiddelkomité.

Organisering og funktioner

Find register over hospitaler, praktiserende læger, kommunale genoptræningssteder og andre partnere i det offentlige og private sundhedsvæsen. Få også overblik over

Samarbejde

Læs mere om Region Sjællands sundhedsfaglige samarbejde. Læs bl.a. om hvordan vi samarbejder med privathospitaler og sygehuse i andre regioner.

Sundhedsaftalen og værktøjskassen

Sundhedsaftalen har til formål at styrke regionens og kommunernes samarbejde om at skabe og styrke borgernes patientforløb.

Sundhed.dk for fagfolk

Læs mere om hvad borgere anvender sundhed.dk til, og hvordan du kan anvende platformen i dit daglige arbejde som sundhedsfaglig.

Sundhedsfaglige råd og komiteer

Læs mere om Region Sjællands råd og komiteer, som har til formål at sikre sammenhæng, effektivitet og sikkerhed i den primære og sekundære sundhedssektor.

Planer for sundhed og sygehuse

Sundheds- og sygehusplanen har til formål at sikre ensartethed og fremdrift i sundhedssektorens planer, visioner og udvikling.

Sundhedsprofilen

Sundhedsprofilen er en undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt borgere over 16 år i Region Sjælland og resten af Danmark.

Tandplejen

Bliv klogere på hvordan specialtandplejen og koordinationsudvalget for tandplejen er organiseret i regionen.