Gå til indhold

For fagfolk

Indhold til dig, der besøger os i en sundhedsprofessionel sammenhæng.

Find vores eksperter

Region Sjælland har en række eksperter med viden inden for sygdom, sundhed og samfund. På listen herunder er de inddelt efter udvalgte emner. Listen henvender sig særligt til journalister.

Find vores eksperter

Forebyggelse

Læs om projekter og udviklingsprogrammer, der har til formål at sikre bedre folkesundhed, og mere lighed i sundhed, gennem forebyggelse.

Alt om forebyggelse

Forskning

Find viden om forskning i Region Sjælland, herunder forskning på vores sygehuse, støtte og vejledning, anmeldelsesprocedurer, godkendelser og dataadgang.

Alt om Forskning

Innovation

Innovation bidrager til at nå Region Sjællands kvalitets-, effektivitets- og udviklingsmål og sker i samarbejde med medarbejdere, borgere, virksomheder og videns-institutioner.

Alt om Innovation

Medicin og Medicoteknik

I Region Sjælland arbejdes der for, at sikre at patienterne får den bedst mulige behandling, til den billigst mulige pris. Det sker ved hjælp af moderne medicoteknisk udstyr og hensigtsmæssig brug af lægemidler.

Alt om Medicin og Medicoteknik

Organisering og funktioner

Find register over hospitaler, praktiserende læger, kommunale genoptræningssteder og andre partnere i det offentlige og private sundhedsvæsen. Få også overblik over specialiserede funktioner i Region Sjælland.

Alt om Organisering og funktioner

Samarbejde

Få overblik over Region Sjællands faglige samarbejder med andre, herunder andre regioner, kommuner og private.

Alt om Samarbejde

Sundhedsaftalen og samarbejde

Information om sundhedsaftalen, samarbejdspartnere og samarbejdet i sundhedsklynger. Find også Værktøjskassen med beskrivelser af programmer og forløb, behandlingsaftaler og afgørelser fra Afklaringsrådene.

Alt om Sundhedsaftale og samarbejde

Sundhedsfaglige råd og komiteer

Find information om de sundhedsfaglige råd og komiteer, som arbejder for at styrke og udvikle sundhedstilbuddene i Region Sjælland.

Alt om Sundhedsfaglige råd og komiteer

Planer for sundhed og sygehuse

Find Region Sjællands planer for sundhedsområdet, sygehusene og kræftområdet og få et overblik over regionens sundhedstilbud.

Alt om Planer for sundhed og sygehuse

Sundhedsprofilen

Sundhedsprofilen er en undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt borgere over 16 år i Region Sjælland og i resten af landet.

Alt om Sundhedsprofilen

Tandpleje

Find informationer om Region Sjællands tilbud inden for tandplejer, herunder specialtandplejen og koordinationsudvalget for tandpleje.

Alt om Tandplejen

TeleKOL

TeleKOL til borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er et telemedicinsk tilbud, udbredt til hele landet i samarbejde mellem kommune, sygehus og praktiserende læge.

Alt om TeleKOL

Find vores eksperter

Region Sjælland har en række eksperter med viden inden for sygdom, sundhed og samfund. På listen herunder er de inddelt efter udvalgte emner. Listen henvender sig særligt til journalister.

Find vores eksperter

Forebyggelse

Læs om projekter og udviklingsprogrammer, der har til formål at sikre bedre folkesundhed, og mere lighed i sundhed, gennem forebyggelse.

Alt om forebyggelse

Forskning

Find viden om forskning i Region Sjælland, herunder forskning på vores sygehuse, støtte og vejledning, anmeldelsesprocedurer, godkendelser og dataadgang.

Alt om Forskning

Innovation

Innovation bidrager til at nå Region Sjællands kvalitets-, effektivitets- og udviklingsmål og sker i samarbejde med medarbejdere, borgere, virksomheder og videns-institutioner.

Alt om Innovation

Medicin og Medicoteknik

I Region Sjælland arbejdes der for, at sikre at patienterne får den bedst mulige behandling, til den billigst mulige pris. Det sker ved hjælp af moderne medicoteknisk udstyr og hensigtsmæssig brug af lægemidler.

Alt om Medicin og Medicoteknik

Organisering og funktioner

Find register over hospitaler, praktiserende læger, kommunale genoptræningssteder og andre partnere i det offentlige og private sundhedsvæsen. Få også overblik over specialiserede funktioner i Region Sjælland.

Alt om Organisering og funktioner

Samarbejde

Få overblik over Region Sjællands faglige samarbejder med andre, herunder andre regioner, kommuner og private.

Alt om Samarbejde

Sundhedsaftalen og samarbejde

Information om sundhedsaftalen, samarbejdspartnere og samarbejdet i sundhedsklynger. Find også Værktøjskassen med beskrivelser af programmer og forløb, behandlingsaftaler og afgørelser fra Afklaringsrådene.

Alt om Sundhedsaftale og samarbejde

Sundhedsfaglige råd og komiteer

Find information om de sundhedsfaglige råd og komiteer, som arbejder for at styrke og udvikle sundhedstilbuddene i Region Sjælland.

Alt om Sundhedsfaglige råd og komiteer

Planer for sundhed og sygehuse

Find Region Sjællands planer for sundhedsområdet, sygehusene og kræftområdet og få et overblik over regionens sundhedstilbud.

Alt om Planer for sundhed og sygehuse

Sundhedsprofilen

Sundhedsprofilen er en undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt borgere over 16 år i Region Sjælland og i resten af landet.

Alt om Sundhedsprofilen

Tandpleje

Find informationer om Region Sjællands tilbud inden for tandplejer, herunder specialtandplejen og koordinationsudvalget for tandpleje.

Alt om Tandplejen

TeleKOL

TeleKOL til borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er et telemedicinsk tilbud, udbredt til hele landet i samarbejde mellem kommune, sygehus og praktiserende læge.

Alt om TeleKOL