Skip to content

ViRSA

ViRSA er Region Sjællands tværgående vidensenhed for rehabilitering og palliation for sår og amputationspatienter (ViRSA).

Se kontaktoplysninger

Vidensenhed for rehabilitering og palliation for sår og amputationspatienter (ViRSA) rådgiver klinikere, patienter/borgere samt deres pårørende om rehabilitering og palliation i forbindelse med vanskeligt helende fodsår og benamputation.

Vidensenheden bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn der, hvor behovet er.

Om ViRSA

Hos ViRSA kan klinikere - kommunalt såvel som regionalt, patienter/ borgere og deres pårørende få rådgivning i spørgsmål om rehabilitering og palliation i forbindelse benamputation eller risiko for samme.

På denne side finder du oplysninger om hvad ViRSA er, hvordan ViRSA er organiseret, og en oversigt over hvad ViRSA arbejder med.

Find evt. mere information om amputation på borger og pårørende siderne her: Vidensenhed for Rehabilitering og palliation ved Sår og Amputationer

 

Spørgsmål og svar om amputation

Kontakt

Adresse

Holbæk Sygehus

Forskningens Hus

ViRSA

Sofievej 13

4300 Holbæk

Se kort

Find vej

Ring til os