Gå til indhold

Videnscenter for multisygdom og kronisk sygdom

Centeret samarbejder med hospitaler, Det Nære Sundhedsvæsen, Almen Praksis og andre sundhedsorganisationer i Region Sjælland samt i de andre regioner, universiteter og forskningsorganisationer nationalt og internationalt.

Se kontaktoplysninger

Vores målsætning

Videnscenter for multisygdom og kronisk sygdom skal understøtte udviklingen af effektive, sammenhængende, patientfokuserede patientforløb af høj kvalitet. 

Det er centralt, at centeret arbejder både tværfagligt og tværsektorielt. Forskning er et grundlæggende, centralt element i centerets udviklingsaktiviteter. Centeret inddrager centrale faglige og organisatoriske kompetencer i udviklingen og forskningen.

Organisering og samarbejde

Videnscenteret er organiseret med en styregruppe, et rådgivende udvalg og en lokal arbejdsgruppe

​Centerlederen refererer direkte til direktøren på NSR sygehuse. Til centeret er tilknyttet et klinisk professorat forankret på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.

Forskere med kompetencer indenfor kvantitative, kvalitative og epidemiologiske forskningsmetoder ansættes på Videnscenteret. Desuden stiles mod deltidsansættelser af klinikere på NSR sygehuset med delt finansiering mellem centeret og de kliniske afdelinger.

Centeret finansieres af midler fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, Region Sjælland samt eksterne forskningsmidler fra offentlige og private og fonde.

Kronisk sygdom og multisygdom i Region Sjælland

​Mere end en 3/5 af borgerne i Region Sjælland har mindst én langvarig kronisk sygdom

Andelen af personer med multisygdom (min. to kroniske sygdomme) er på blot fire år steget fra 33% i 2013 til 37% i 2017 (Kilde: Region Sjællands Sundhedsprofil, 2017).¨

Antallet af ældre over 65 år i Danmark forventes at stige med 44 % frem til år 2040. En stor del af disse mennesker har risiko for at udvikle en eller flere samtidige kroniske sygdomme.

Vil du vide mere om Videnscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom

Kontakt

Adresse

Slagelse Sygehus

Videns- og Forskningscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom

Fælledvej 2F, St

4200 Slagelse

Se kort

Find vej på Slagelse Sygehus

Ring til os

Anne Frølich, Professor og Centerleder