Gå til indhold

Medicin og Medicoteknik

I Region Sjælland arbejdes der for, at sikre at patienterne får den bedst mulige lægemiddelbehandling, til den billigst mulige pris. Dette arbejdes der målrettet med i Lægemiddelenheden og i Den Regionale Lægemiddelkomité.

Se kontaktoplysninger

Klinisk Farmakologisk Enhed

Klinisk Farmakologisk Enhed bidrager til, at patienter og sundhedspersonale anvender de lægemidler, der gavner patienter og samfund mest muligt.

Medicoteknik

Medicoteknik er en regional funktion som gennemfører reparation, service og rådgivning indenfor medicoteknisk udstyr.

Sygehusapoteket

Region Sjælland Sygehusapoteket forsyner regionens sygehuse med lægemidler. Sygehusapoteket rådgiver desuden sygehusenes afdelinger om brug af medicin.

Lægemiddelenheden

Lægemiddelenheden bidrager til hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler i Region Sjælland til gavn for borgerne og samfundet.

Medicinsk udstyr

Find registreringer af Region Sjællands medicinske udstyr under MDR-forordningens (Medical Device Regulation) artikel 5.5.