Gå til indhold

Sundhedsprofilen

Sundhedsprofilen er en undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt borgere over 16 år i Region Sjælland og i resten af landet.

Se kontaktoplysninger

Om sundhedsprofilen

Hvert fjerde år udarbejder Region Sjælland en sundhedsprofil af regionens unge og voksne borgere. Den bygger på data fra spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”, der spørger ind til borgernes trivsel, sundhed, sundhedsvaner og sygdom, som de selv oplever det.

Sundhedsprofilen er lavet fire gange i Region Sjælland - senest i 2021. Tidligere sundhedsprofiler er lavet i 2010, 2013 og 2017. Det at undersøgelsen gentages med jævne mellemrum giver mulighed for at følge ændringer i borgernes trivsel, sundhed og sygdom over tid. Herved kan Region Sjælland og kommunerne få en fornemmelse af, om der er en effekt af de indsatser, der er blevet gennemført på sundhedsområdet og hvor der skal justeres. Den næste sundhedsprofil-undersøgelse gennemføres i 2025.

Sundhedsprofilen 2021

Den seneste sundhedsprofilundersøgelse blev gennemført i 2021. Find resultaterne m.m. her

Tidligere års sundhedsprofiler

Se sundhedsprofilens rapporter for årene 2017, 2013 og 2010.

Data fra Sundhedsprofilen

Se hvordan du kan få adgang til data fra Region Sjællands Hvordan har du det-undersøgelse

Kontakt

Adresse

Koncern Digitalisering

Data & Analyse

Ærtekildevej 1

4100 Ringsted

Ring til os