Skip to content

Sundhedsprofilen

Sundhedsprofilen er en undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt borgere over 16 år i Region Sjælland og i resten af landet.

Se kontaktoplysninger

Om sundhedsprofilen

Hvert fjerde år udarbejder Region Sjælland en sundhedsprofil af borgerne i regionen. Den bygger på data fra spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”, der spørger ind til borgernes trivsel, sundhed, sundhedsvaner og sygdom, som de selv oplever det.

Sundhedsprofilen er lavet fire gange i Region Sjælland - senest i 2021. Tidligere sundhedsprofiler er lavet i 2010, 2013 og 2017. Det at undersøgelsen gentages med jævne mellemrum giver mulighed for at følge ændringer i borgernes trivsel, sundhed og sygdom over tid. Herved kan Region Sjælland og kommunerne få en fornemmelse af, om der er en effekt af de indsatser, der er blevet gennemført på sundhedsområdet og hvor der skal justeres.

Sundhedsprofilen 2021

Sundhedsprofilen beskriver vores trivsel, sundhed og sygdom på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”.

Anmodning om data fra Sundhedsprofilen

Region Sjælland er dataansvarlig for data indsamlet i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”.

Kontakt

Adresse

Sundhedsprofilen

Region Sjælland

Data og udviklingsstøtte

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Pressekontakt

Tlf. 57 87 50 52