Gå til indhold

Organisering og funktioner

Find register over hospitaler, praktiserende læger, kommunale genoptræningssteder og andre partnere i det offentlige og private sundhedsvæsen. Få også overblik over specialiserede funktioner i Region Sjælland.

Specialiserede funktioner

Region Sjælland er godkendt til at varetage en række specialiserede funktioner. Læs mere om specialiserede funktioner på de enkelte sygehuse og psykiatrien.

Sundhedsvæsenets Organisations Register (SOR)

Register over hospitaler, praktiserende læger, kommunale genoptræningssteder og andre partnere i det offentlige og private sundhedsvæsen.