Gå til indhold

PROgrez

En forsknings- og implementeringsenhed, der skaber Liv i Bevægelse.
Vi undersøger fysisk aktivitet og bevægelse, for at sikre kvalitet og udvikling af tilbud til borgerne i Region Sjælland.

Se kontaktoplysninger

Forskning

PROgrez er en tværfaglig forsknings- og implementeringsenhed, der vil skabe sundere og mere aktive liv med borgeren i centrum.
Det gør vi ved at undersøge en lang række forskellige, og vigtige, temaer og emner der handler om både fysisk aktivitet og bevægelse, men også om kvalitet og hverdagsliv.

Implementering af forskning

PROgrez har længe været optaget af at producere forskning og -resultater, der kan oversættes til praksis: både i kommuner, regioner og i borgernes eget hjem. Som et naturligt skridt er der derfor blevet sat særlig fokus på implementering af forskning.

Forskningsformidling

PROgrez har siden sin begyndelse fokuseret på forskningsformidling. Vi anerkender, at forskningsresultater lever bedst, når offentligheden ved, at de findes.
Derfor engagerer forskerne i PROgrez sig både i akademiske diskussioner og i formidling på sociale medier, i tv og i aviser.

Om PROgrez

PROgrez er et dynamisk forskningsmiljø, hvor mange forskellige faggrupper samarbejder. Vores uddannelsesbaggrunde strækker sig fra fysio- og ergoterapeuter indover sygeplejersker, jordemødre og læger til cand.mag og cand.ling.merc.'ere.
Den særlige faglige blanding hjælper os til at nå grundigt omkring emner og perspektiver i vores arbejde, og sørger for, at vi ikke stirrer os blinde.

Kontakt

Adresse

Slagelse Sygehus

Forskningsenheden PROgrez

Fælledvej 2C, 1. sal

4200 Slagelse

Ring til os

Mandag-fredag: 9:00-14:00


Telefonen er lukket i weekenden.