Gå til indhold

Indsats mod PFAS

Se kontaktoplysninger
Indsatsen mod PFAS er en af regionens mange indsatser på jordforureningsområdet. Formålet er at beskytte menneskers sundhed, vores drikkevand og målsat overfladevand.
Brandmænd slukker brand i en bil med skum
Brandslukningsskum indeholdt tidligere PFOS, men nu er det forbudt. Arkivfoto: pexels.com

Kortlægning og undersøgelser

Regionen kortlægger grunde med konkret mistanke om PFAS aktiviteter og undersøger for PFAS, hvor der kan være en risiko for vandforsyningerne og boliggrunde.

Regionen vurderer også mulig PFAS forurening, når private selv undersøger deres grund. Herudover er regionen høringspart, når stat eller kommuner udsteder påbud om oprensning af PFAS forurening.

I 2024 har vi fokus på:

  • Opsporing af PFAS forurening på brandstationer og andre brancher.
  • Fortsat opsporing af PFAS forurening ved Tune Vandværk
    Revurdering af tidligere undersøgte grunde for mulig PFAS forurening.
  • Deltagelse i udviklingsprojekter og vidensopsamling på PFAS området, bl.a. på testcenter for PFAS oprensning i samarbejde med Slagelse Kommune og RESC.
  • Demonstrationsprojekter for oprensning af PFAS testcenteret sammen med de øvrige regioner.

Særligt fokus på brandøvelsespladser
Regionerne har særligt fokus på brandøvelsespladser, hvor skum med PFAS kan være håndteret. Vi tror, at det er her det er værst og derfor er vi startet her.

I 2022 fik regionerne i samarbejde med kommunerne skabt et overblik over, hvor der har været brandøvelsespladser.

I Region Sjælland er der lokaliseret 55 brandøvelsespladser Disse omfatter også arealer, hvor man har øvet sig med brandskum i mindre omfang. Vi har gennemgået historisk materiale for pladserne og tager løbende stilling til om disse arealer skal forureningskortlægges.

I 2022 blev der udført undersøgelser med henblik på at afklare risikoen for grundvand og undersøgelser med fokus på mulig påvirkning af overfladevand.

Resultaterne viser heldigvis, at vi ikke ser forureninger på niveau med Korsør Brandskole. På de brandstationer vi har undersøgt med fokus på grundvand, har vi konstateret fund af PFAS over
grundvandskvalitetskriteriet, ligesom der på en tidligere forsvarslokalitet, er fundet indhold i grundvandet over kriteriet.

Flere af lokaliteterne er kommunerne nu i gang med at vurdere i forhold til om forureneren kan gøres ansvarlig. Heldigvis kan vi også afslutte flere af sagerne, hvor vi vurderer, at der ikke er risiko for vandindvindingen i lokalområdet.

I 2023 har vi igangsat nye undersøgelser, der skal bidrage til vores overblik over eventuelle forureninger af vores grundvand og boliggrunde med PFAS.

Kort over brandøvelsespladser i Region Sjælland
Kortudsnittet herunder viser lokaliteter i Region Sjælland hvor vi har viden om, at der er håndteret eller oplaget skumslukningsmidler (skumvæske) der potentielt kan indeholde PFAS.

På kortet vises hvor Region Sjælland har udført undersøgelser af jord og grundvand eller er i gang med det. Derudover er flere lokaliteter undersøgt med fokus på overfladevand. Regionen har ikke markeret hvor grundejer eller driftsherre har iværksat undersøgelser.

Klik her for at se kort i fuld udgave

Udsnit af kort der viser lokation for brandøvelsespladser i Region Sjælland.

Regionernes arbejde med PFAS

Du kan læse meget mere om regionernes arbejde med jordforurening her:

www.jordforureninger.dk​​​

Kontakt

Adresse

Regional Udvikling

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04

Tlf. 57 87 59 04