Gå til indhold

Regionens opgaver

Se kontaktoplysninger
Regionens primære opgave er at sikre at forurenede grunde ikke udgør en risiko overfor mennesker og miljø. Dette arbejde er bestemt af jordforureningsloven. De primære opgaver består i opsporing og kortlægning af forurenede ejendomme, udførelse af forureningsundersøgelser og oprensninger, varetagelse af diverse myndighedsopgaver og rådgive borgere.

Jordforurening stammer typisk fra virksomheder og industri, som gennem tiden har brugt kemikalier, men kan også skyldes uheld fra eksempelvis utætte olietanke.​​

Det er Region Sjællands opgave at sikre, at forurenede grunde ikke udgør en risiko for mennesker og miljø. Regionen udfører dette arbejde i henhold til jordforureningsloven og opgaverne omfatter primært at:

  • Opspore og kortlægge forurenede arealer.
  • Undersøge og oprense forurenede arealer i områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsoplande til almene vandforsyninger, i områder med målsat overfladevand samt på boliggrunde, børneinstitutioner og offentlige legepladser.
  • Samarbejde med kommunerne om tilladelser til byggeri og anlægsarbejde, ændret arealanvendelse på forurenede ejendomme samt give høringssvar på forureningssager, hvor der er givet påbud.
  • Vurdere frivillige historiske redegørelser, undersøgelser og oprensninger.
  • Råde og vejlede borgere om forurenede grunde.
  • Behandle forespørgsler fra ejendomsmægler med flere i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.

Læs Jordforureningsloven her

Strategi for jordforureningsområdet

En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger. Arbejdet er et væsentligt bidrag til at sikre regionens drikkevand, miljøet og borgernes sundhed – både nu og i fremtiden.

Herunder kan du læse Region Sjællands strategi for jordforureningsområdet der beskriver, hvordan vi prioritere og planlægge opgaverne indenfor jordforureningsområdet.

Strategi mod jordforurening 2021 - 2030

Det gør vi i 2023

Region Sjælland laver hvert år en plan for, hvilke o​pgaver regionen løser på jordforureningsområdet. Planen kaldes en "Indsatsplan". Du kan læse indsatsplanen for 2023 her: 

Indsatsplan 2023​​

​Servicemål

Region Sjælland har opstillet en række servicemål for løsning af opgaver på jordforurenings- og råstofområdet.

Regionernes arbejde med PFAS

Du kan læse meget mere om regionernes arbejde med jordforurening her:

www.jordforureninger.dk​​​

Kontakt

Adresse

Regional Udvikling

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04

Tlf. 57 87 59 04