Gå til indhold

Regionens opgaver

Se kontaktoplysninger
Regionen sikrer, at forurenede grunde ikke udgør en risiko for mennesker og miljø.

Jordforurening stammer typisk fra virksomheder og industri, som gennem tiden har anvendt kemikalier, men kan også skyldes uheld som eksempelvis utætte olietanke.

Det er Region Sjællands opgave at sikre, at forurenede grunde ikke udgør en risiko for mennesker og miljø. Dette arbejde er reguleret af jordforureningsloven og opgaverne omfatter primært at:

  • Opspore og kortlægge forurenede arealer.
  • Undersøge og oprense forurenede arealer i områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsoplande til almene vandforsyninger, i områder med målsat overfladevand samt på boliggrunde, børneinstitutioner og offentlige legepladser.
  • Samarbejde med kommunerne om tilladelser til byggeri og anlægsarbejde, ændret arealanvendelse på forurenede ejendomme samt afgive høringssvar på forureningssager, hvor der er givet påbud.
  • Vurdere frivillige historiske redegørelser, undersøgelser og oprensninger.
  • Rådgive og vejlede borgere om forurenede grunde.
  • Behandle forespørgsler fra blandt andet ejendomsmægler i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.

Læs Jordforureningsloven her

Strategi for jordforureningsområdet

En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger. Arbejdet er et væsentligt bidrag til at sikre regionens drikkevand, miljøet og borgernes sundhed – både nu og i fremtiden.

Herunder kan du læse Region Sjællands strategi for jordforureningsområdet der beskriver, hvordan vi prioritere og planlægge opgaverne indenfor jordforureningsområdet.

Strategi mod jordforurening 2021 - 2030

Indsatsplan - det gør vi i 2024

Region Sjælland udarbejder hvert år en plan for, hvilke o​pgaver regionen løser på jordforureningsområdet. Planen kaldes en "Indsatsplan". Du kan læse indsatsplanen for 2024 her: 

Indsatsplan for jordforureningsområdet 2024​​ (pdf)

Indberetning om jordforurening​

Region Sjælland udarbejder årligt en indberetning om jordforurening i regionen. Du kan læse indberetning på linket herunder: 

Lovpligtig indberetning om jordforurening 2023 (pdf)

Servicemål

Region Sjælland har opstillet en række servicemål for løsning af opgaver på jordforurenings- og råstofområdet.

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Regional Udvikling

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Mandag – torsdag 8.00 - 15.30
Fredag 8.00 - 15.00.
Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår. Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Mandag - fredag: 9.00 - 15.00