Gå til indhold

Tujavej 11 i Køge

Se kontaktoplysninger
Tujavej 11 i Køge benyttes i dag som testgrund for afprøvning og udvikling af nye metoder til undersøgelse- og afværge af forurenet indeluft med chlorerede opløsningsmidler.
Luftfoto af testgrunden Tujavej 11 i Køge

Beskrivelse af lokaliteten

Ejendommen består af et 1-plans parcelhus fra 1978, og er forurenet med triklorethylen (TCE) i jord, grundvand og poreluft.

Forureningen stammer fra driften af en tidligere maskinfabrik på naboejendommen. Forureningen er spredt i terræn mellem 2-5 meters dybde i sandlinser i moræneleren, og i nogle områder er den sivet ned til det primære grundvandsmagasin i 20 meters dybde.

Der er spunset rundt om ejendommen for at undgå spredning af terrænnær forurening til de andre ejendomme i kvarteret.​

Spunsvæg rundt om ejendommen Tujavej 11 i Køge.

Muligheder på testgrunden

Testgrunden ved Tujavej kan lånes af eksterne parter til at understøtte projekter om udvikling af undersøgelses- og afværgemetoder til jord, grundvand og forurenet indeluft. Testgrunden kan desuden anvendes i forbindelse med undervisning.

Eksempler på gennemførte metodeafprøvninger på Tujavej:

  • Intelligent ventilation
  • Uddannelser af forureningshund

En del af Danish Soil Partnership

Som et led i det offentlig-private samarbejde Danish Soil Partnership har de danske regioner i fællesskab etableret et landsdækkende netværk af testgrunde. Testgrundene fungerer som forsknings- og udviklingsgrunde for universiteter, regioner og private virksomheder.

Læs mere om Danish Soilpartnership og testgrunden Tujavej 11

For yderligere oplysninger om testgrunden kontakt:

Susanne Rinette Pedersen, Specialkonsulent, Regional Udvikling, Region Sjælland.
srp@regionsjaelland.dk​ 

Kontakt

Adresse

Regional Udvikling

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04

Tlf. 57 87 59 04