Gå til indhold

Stengårdens losseplads i Hvalsø

Se kontaktoplysninger
Region Sjælland åbnede i 2016 en testgrund ved Stengårdens Losseplads til udvikling af metoder til oprensning af jord- og grundvandsforurening målrettet pesticidforurening.
Testfaciliteter ved Stengårdens Losseplads nær Hvalsø.

Beskrivelse af lokaliteten

Stengårdens Losseplads blev etableret i et tidligere grusgravsområde og var i drift i perioden 1972-1984. Der er deponeret mange typer af affald på lossepladsen, bl.a. industriaffald, forurenet jord, spildevandsslam og dagrenovation.

Grundvandet under lossepladsen, der blandt andet er forurenet med phenoxysyrer, oppumpes og renses på Regionens anlæg. Lossepladsen danner også metangas, som Regionen oppumper for at undgå eksplosion i en nærtliggende bolig.

Den oppumpede gas afbrændes i en gasgenerator og omsættes til elektricitet, som sælges.

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Muligheder på testgrunden

Testgrunden på Stengårdens Losseplads kan understøtte projekter og forsøg med nye undersøgelsesmetoder og/eller on-site rensning af pesticider – særligt phenoxysyrer. Testgrunden kan desuden anvendes som led i undervisning i f.eks. prøvetagningsmetoder. Herudover er der mulighed for at teste metoder til omsætning af oppumpet metangas.

Eksempler på tidligere gennemført metodeafprøvning på Stengården:

  • Biologisk nedbrydning af pesticider
  • ​Biofilmanlæg
  • Membranfiltrering​

En del af Danish Soil Partnership

Som et led i det offentlig-private samarbejde Danish Soil Partnership, har de danske regioner i fællesskab etableret et landsdækkende netværk af testgrunde. Testgrundene fungerer som forsknings- og udviklingsgrunde for universiteter, regioner og private virksomheder.

Læs mere om Danish Soil Partnership og testgrunden ved Stengårdens losseplads 

For yderligere oplysninger om testgrunden kontakt:

Bente Højlund Hyldegaard, chefkonsulent, Regional Udvikling, Region Sjælland.
behyl@regionsjaelland.dk

Kontakt

Adresse

Regional Udvikling

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04

Tlf. 57 87 59 04