Gå til indhold

Det fremmende arbejdsmiljø i Region Sjælland

Et fremmende arbejdsmiljø er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i det, som giver, opretholder og udvikler sundhed. Læs mere og se en kort film om emnet
Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Den fremmende tilgang til arbejdsmiljøet på regionens arbejdspladser bygger på en helhedsforståelse af sundhed:

"Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velvære, og ikke blot fravær af sygdom, smerter eller andre skavanker."

WHO’s definition på sundhed, 1948

Sundhed i arbejdslivet

Sundhed i arbejdslivet er både sundhedsfremme og forebyggelse. Forebyggelse tager udgangspunkt i kendte risikofaktorer, som kan påvirke sundheden og er det, som kendetegner hele den lovpligtige arbejdsmiljøindsats.

Et fremmende arbejdsmiljø er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i det, som giver, opretholder og udvikler sundhed. Det kaldes "den salutogene forståelse". Forståelsen er, til forskel fra en traditionel sygdomsforståelse, en ressource- og mulighedsorienteret forståelse af sundhed og trivsel.

Arbejdsmiljøet, når det er bedst, handler både om at fremme sundhed, forebygge risici og reagere, når der indtræffer noget, der påvirker sundheden. Som oftest har arbejdspladser størst fokus på at forebygge risici og håndtere problemer, når de opstår.
Erfaringer fra Sverige viser, at det typisk fordeler sig i forholdet 10% fremmende, 30% forebyggende og 60% håndterende. Arbejdspladser, der derimod arbejder 60% fremmende, 30% forebyggende og 10% reagerende, har højere effektivitet, produktivitet, kvalitet, engagement og trivsel.

En fremmende tilgang

En arbejdsplads, hvor den fremmende tilgang til arbejdsmiljøet er størst, har en evne til i høj grad at fokusere på, hvordan det skal være, når det er bedst og forstærke de faktorer, som virker fremmende for at nå dette mål.

De tre spørgsmål, som udgør grundlaget for det fremmende princip:

  1. Hvordan skal det være, når det er bedst?
  2. Hvordan er det nu?
  3. Hvordan kommer vi derhen?

Læs mere om det fremmende arbejdsmiljø