Søg
 

Generel information for KBU

Den Lægelig videreuddannelse i Region Sjælland koordineres og administreres af Lægeuddannelsen som er forankret i Data og Udviklingsstøtte i Region Sjælland.

Tilmelding og opslag af KBU-forløb

Der opslås to gange årligt KBU-forløb på basislaege.dk. Der opslås et antal forløb svarende til antallet af tilmeldte læger. Det er dit eget ansvar som uddannelseslæge, at få tilmeldt dig en KBU-runde. Tilmeldingen til KBU-forløb skal ske senest to år efter færdiggjort kandidatuddannelse i medicin. For at sikre så høj fleksibilitet som muligt, etablerer Region Sjælland KBU-forløb med opstart fordelt ud over hele året (1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj, 1.august, 1. september, 1. oktober og 1. november).

Opsiger du din KBU stilling, udgår du af ordningen og kan kun genindtræde efter særlig dispensation fra Sundhedsstyrelsen. Det må derfor under normale omstændigheder kraftigt frarådes at opsige sin KBU.​

Læs mere om
Reglerne for fravær, orlov og deltid i din KBU ansættelse​.

Målbeskrivelsen for KBU

Målbeskrivelsen angiver de teoretiske og praktisk-kliniske kompetencer, du som uddannelseslæge skal have gennemført og godkendt i løbet af din KBU.

Målbeskrivelsen for KBU​

Uddannelsesprogram for KBU

Uddannelsesprogrammet indeholder en beskrivelse af de læringsmål, der skal opnås i KBU samt skemaer for, hvordan disse skal vurderes (kompetencevurderingskort også kaldet KV-kort). Uddannelsesprogrammet er udarbejdet som et fælles program for alle KBU-læger i Videreuddannelsesregion Øst. 

Uddannelsesprogrammet for KBU i Videreuddannelsesregion Øst​​ 

Kurser og temadage under den kliniske basisuddannelse

Under basisuddannelsen er der en række nationale samt regionale kurser du som uddannelseslæge skal gennemføre, svarende til ca. 12 dage. Uddannelseslæger tilmeldes automatisk kurserne.

Information om kursusdatoer, indhold samt praktiske oplysninger vedrørende de nationalt- og regionalt obligatoriske kurser kan findes her:
 
Nationalt obligatoriske kurser
Regionalt obligatoriske kurser​

Foruden de obligatoriske kurser har uddannelseslæger på Nykøbing Falster- og Næstved, Slagelse sygehuse mulighed for, at søge tilskud til andre kurser via lokale puljer til uddannelse Infolink til hhv. NSR og NYK.

Logbog.net

www.logbog.net er regionernes elektroniske styringsredskab for uddannelseslæger og uddannelsesansvarlige. Logbog.net anvendes til godkendelse af kompetencer, uddannelsestid og kurser samt direkte ansøgning om autorisation hos Sundhedsstyrelsen. Derudover fungerer logbog.net som et samarbejdsredskab mellem dig som uddannelseslæge og din hovedvejleder/tutorlæge.

For at opretholde en høj uddannelseskvalitet, er det væsentligt og vigtigt at du som uddannelseslæge evaluere alle dine uddannelsesforløb. Du evaluere dine uddannelsesforløb i KBU’en via logbog.net.​ ​

Oprettet
21.12.21
Opdateret
27.06.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sekretariatet for Lægeuddannelse i Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø 

Send mail​​

Følg os på LinkedIn​​
 

 Find kontaktpersoner

 
Lægeuddannelsen

- Sekretariatet
- PUK
- DYNAMU
- HR sygehus stabsfunktion
- HR Uddannelse