Gå til indhold

Obligatoriske lægekurser

Alle læger, der ønsker at søge autorisation til selvstændigt virke og senere hen anerkendelse som speciallæge, skal gennemføre de af Sundhedsstyrelsen fastsatte obligatoriske kurser.

Alle læger, der ønsker at søge autorisation til selvstændigt virke og senere hen anerkendelse som speciallæge, skal gennemføre de, af Sundhedsstyrelsen, fastsatte obligatoriske kurser. Herudover har hver region indsatsområder, hvor de udbyder særligt tilrettelagt undervisning. Disse kurser er regionalt obligatoriske og afhænger som hovedregel af din regionale tilknytning ved uddannelsesstart.

I Region Sjælland indkaldes du automatisk til de nationalt obligatoriske kurser i KBU og introuddannelsen. Kurserne i hoveduddannelsen skal du selv tilmelde dig.

Læs mere om de nationalt obligatoriske kurser.

Du indkaldes ligeledes automatisk til de regionalt obligatoriske kurser i Region Sjælland.

Læs mere om de regionalt obligatoriske kurser.

Alle uddannelsessøgende læger skal være opmærksomme på, at uddannelsesansvaret er uddannelseslægens eget, hvorfor du skal orientere dig om, hvilke kurser der er obligatoriske i dit uddannelsesforløb. Som KBU-læge skal du huske at melde barsel, orlov samt længerevarende sygdom til både HR og KHR Uddannelse – både ved start og ved ophør. Ellers er der risiko for, at du ryger ud af det automatiske tilmeldingssystem.

Se eventuelt oversigt over Nationalt obligatoriske lægekurser på Lægeuddannelsen.dk.

Nationalt obligatoriske kurser

Regionalt obligatoriske kurser