Gå til indhold

Visitation til de regionale sociale tilbud

Visitation af pladser på de sociale institutioner i Region Sjælland.

Se kontaktoplysninger

Anvisning af pladser til døgn-, aflastnings- eller undervisningstilbud

Når en voksen har brug for et botilbud eller et dagtilbud, og et barn eller en ung har brug for et døgn-, aflastnings- eller undervisningstilbud er borgerens indgang altid kommunen.

Takster - navneændring på takster fra 2024

Region Sjælland ændrer navnene på taksterne fra 2024 - se oversigten her

Særligt tilrettelagte pladser

Region Sjælland løser på socialområdet opgaver overfor borgere med særlige behov.

Klagevejledning

Klagesagsbehandling på socialområdet.

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Socialområdet

Alléen 15

4180 Sorø

Skriv til os

Øvrig information

Hvis din besked indeholder personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender din besked via Digital Post. På den måde sikrer du dig, at uvedkommende ikke får kendskab til indholdet i din besked. Du finder Region Sjælland, Socialområdet i din digitale post på borger.dk.

Læs mere om digital post her