Gå til indhold

Kompressionsbehandling

Se kontaktoplysninger
Det er god praksis, at behandle med kompressionsbehandling og opstarte umiddelbart efter amputation uanset amputationsniveau. Der kan sikres kontinuerlig kompressionsbehandling gennem hele det perioperative forløb upåagtet om patient/borger skal proteseforsynes. Det anbefales, at der behandles med kompressionsbehandling til cicatricen er helet og fortsætte til stumpødemet er reduceret til stabilt niveau.

Indholdet på denne side er et udsnit fra ´National Klinisk retningslinje for perioperative behandling, pleje samt tidlig rehabilitering til patienter som får foretaget større benamputationer´

Find den fulde tekst her

 

 

Typer af kompressionsbehandling

God praksis (konsensus)

Ligesom ved anden kirurgisk intervention, udvikler der sig ødem efter benamputation. Forebyggelse af ødemudvikling samt reduktion af opstået ødem er ønskeligt både i forhold til sårheling [79] og optimal formning af stump til eventuel senere proteseforsyning [84] og der er international konsensus om, at kompressionsbehandling af stumpen er et vigtigt element i behandlingen efter amputation [6] [85] [14]. Forebyggelse og behandling af ødemer er altså ikke forbeholdt de patienter, der skal proteseforsynes og bør gives kontinuerligt frem til sårheling og videre frem til stumpødemet er reduceret til stabilt niveau (tre på hinanden følgende ens målinger af stump omfang). Ved crusamputationer er der behov for kompressionsbehandling i forlængelse af RD/RRD.

Ved udarbejdelsen af de kliniske retningslinjer noterede arbejdsgruppen sig desuden, at anbefalingerne i den nationale kliniske retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteter anbefaler kompressionsbehandling frem til sårheling [87]. Det er således arbejdsgruppens opfattelse, at det er god praksis, at patienter som får foretaget større benamputationer ved henholdsvis knædisartikulation eller på transfemoralt niveau, tilbydes komprimerende behandling af stumpen fra operationstidspunktet og som minimum frem til sårheling, med en komprimerende effekt svarende til kompressionsklasse 2: 20-30 mmHg eller kompressionsklasse3: 30- 40 mmHg [89].

Der er nogle fordele ved at bruge silikoneliner suppleret med stumpsokker fremfor udelukkende stumpsokker, som kan overvejes. Der foreligger ingen studier, der viser effekten af andre former for kompressionsbehandling, som f.eks. mulitkomponentbandager, men teoretisk burde denne være tilstede. Vær opmærksom på, at der skal foretages kompression af hele stumpens længde, hvorfor bandagering af cicatricen med negative pressure dressing, ikke af arbejdsgruppen betragtes som værende kompressionsbehandling af stumpen, men kun af cikatriceområdet.

 

Kilder:

[6] Geertzen J, Van Der Linde H, Rosenbrand K, Conradi M, Deckers J, Koning J, Rietman HS, Van Der Schaaf D, Van Der Ploeg R, Schapendonk J, Schrier E, Smit Duijzentkunst R, Spruit-Van Eijk M, Versteegen G, Voesten H : Dutch evidence-based guidelines for amputation and prosthetics of the lower extremity: Amputation surgery and postoperative management. Part 1. Prosthetics and Orthotics International 2015///;39(5):351-360 

[14] VA/ DoD DOVADOD : GOOD CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR REHABILITATION OF INDIVIDUALS WITH. 2017///;(September 2017):1-28; https://www.healthquality.va.gov/guidelines/Rehab/amp/VADoDLLACPG092817.pdf

[79] Nawijn SE, van der Linde H., Emmelot CH, Hofstad CJ : Stump management after trans-tibial amputation: A systematic review. Prosthetics and Orthotics International 2005///;29(1):13-26 

[84] Region Hovedstaden : Genoptræningsforløbsbeskrivelse for benamputerede Tværsektoriel genoptræningsforløbsbeskrivelse. 2014///; 

[85] Region stockholm : Regionalt vårdprogram 2019 Amputation av nedre extremitet. 2019///; 

[87] Sundhedsstyrelsen : Nationale kliniske retningslinjer for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne. 2017

[89] European Committee for Standardisation : Medical compression hoisery. European Standard. 2009

 

Kontakt

Adresse

Holbæk sygehus

ViRSA

Forskningens Hus

Sofievej 13

4300 Holbæk

Ring til os