Gå til indhold

Nationale & Regionale retningslinjer

Se kontaktoplysninger
Indenfor sår og amputationer er der udgivet forskellige Nationale Kliniske Retningslinjer (NRK), samt nationale og regionale anbefalinger. Her kan du finde et overblik over disse. Derudover findes der også link til SST´s udgivelse om palliation.
National Klinisk retningslinje for perioperative behandling, pleje samt tidlig rehabilitering til patienter som får foretaget større benamputationer

Retningslinjen præsenterer fem udvalgte og velafgrænsede kliniske problemstillinger, som den benamputerede patient kan tilbydes i den perioperative og tidlige rehabiliteringsperiode:

 • Struktureret vurdering, evaluering og behandling af et multidisiplinært team

 • Invasiv smertebehandling

 • Minimering af præoperativ fasteperiode og proteinberiget ernæringstilskud

 • Specifik ødembehandling af benstump frem til sårheling

 • Multimodal rehabilitering.

Anbefalingerne gælder for hele den perioperative periode, uanset om patienten udskrives fra hospital før 21. postoperative dag.

Find den fulde tekst her: Perioperativ behandling, pleje og tidlig rehabilitering til patienter som får foretaget større ben­amputationer

 

Puljefinansieret NKR: Rehabilitering og proteseforsyning til personer der får foretaget større benamputationer

Formålet med denne nationale kliniske retningslinje er, at sikre et ensartet beslutningsgrundlag for udvalgte områder af rehabilitering og proteseforsyning til patienter som får foretaget større benamputationer i Danmark.

Retningslinjen præsenterer 5 udvalgte og velafgrænsede kliniske problemstillinger, som den benamputerede patient kan tilbydes efter det perioperative forløb:
 • Intensiv multimodal rehabilitering,

 • Mikroprocesserkontrollerede komponenter i deres proteser,

 • Løbende screeninger for psykosociale behov,

 • Nonfarmakologiske behandlinger til fantomsmerter.

Find den fulde tekst her: Puljefinansieret NKR: Rehabilitering og proteseforsyning til personer der får foretaget større benamputationer

 

Retningslinje vedr. Udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår

Retningslinjen fokuserer på undersøgelse og behandling, der kan fremme sårheling og mindske risikoen for amputationer hos patienter med diabetiske fodsår.

Retningslinjen indeholder anbefalinger for undersøgelse af diabetiske fodsår ved behandling med antibiotika, kompressionsbehandling ved anlæggelse af bandager, trykaflastning af såret, aflastende kirurgi, træning, telemedicinsk kontrol samt behandling med negativ trykbandage hvor man skaber et undertryk i sårområdet ved hjælp af en pumpe.

Retningslinjen giver ikke en udtømmende beskrivelse af udrednings- og behandlingsforløbet for patienter med diabetiske fodsår, men giver anbefalinger for afgrænsede nedslagspunkter. Retningslinjen kan derfor ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger og forløbsbeskrivelser mv. på området.

Find den fulde retningslinje her: NKR: Udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår - Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats

Mange patienter lever længere med livstruende sygdomme, og den palliative indsats spiller derfor en stadig større rolle. Samtidigt er der et behov for at løfte kvaliteten af den palliative indsats og understøtte det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde for hermed at skabe indsatser af høj faglig kvalitet og sammenhæng i patientforløbet.

Find den fulde anbefaling her: Anbefalinger for den palliative indsats - Sundhedsstyrelsen

Se evt. en sammenfatning af anbefalingerne på side 8.

Forløbsbeskrivelser i Region Sjælland

Som ansat i Region Sjælland kan du tilgå forløbsbeskrivelser via D4 på intranettet. Vi har herunder samlet navnene på de forløbsbeskrivelser som kan være relevant for dig, som arbejder med en borger der enten er i risiko for eller har fået amputeret et ben.

TIP: Søg på følgende navne i D4

 • Benamputation - fysioterapeutisk undersøgelse, behandling og genoptræning, voksne. Link til D4

 • Palliativ fysioterapi til indlagte patienter. Link til D4

 • Amputation - link til forløbsbeskrivelse her D4

 

På sundhed.dk står der følgende om benamputationer:

Amputationer - Lægehåndbogen på sundhed.dk

Kontakt

Adresse

Holbæk sygehus

ViRSA

Forskningens Hus

Sofievej 13

4300 Holbæk

Ring til os