Gå til indhold

Amputationsrådgivning

Se kontaktoplysninger
Amputationsrådgivningen tilbyder hjælp og vejledning til borgere i Region Sjælland, som får amputeret et ben. Amputationsrådgiverne er uvildige, og ikke udøvende behandlere i rehabiliteringsforløbet. Rådgiverne skal stå til rådighed for borgeren og dennes pårørende.
Projekt ´Amputationsrådgiver´

Amputationsrådgiver projektet løber over 2,5 år og har til formål, at undersøge om en amputationsrådgiver funktion i Region Sjælland kan skabe større sammenhæng for borgere med en nyligt gennemført benamputation. Rådgiverne kan indgå i de eksisterende forløbs- og samarbejdsstrukturer. Projektet evalueres løbende.

Rådgiverne tager udgangspunkt i borgerens behov, og kan bl.a. hjælpe med at koordinere planlagte indsatser, på tværs af region og kommune. Tilbuddet kan også bestå af støtte og vejledning i forhold til sorg/krise, afdækning af problemstillinger og individuelle løsningsforslag.

Alle som får amputeret et ben i Region Sjælland fra 1.12.23, vil få tilbudt kontakt med en amputationsrådgiver det første år efter amputationen. Første besøg kan gennemføres på sygehuset eller i hjemmet.

Der er ansat fire amputationsrådgivere i projektet, som hver er tilknyttet et af regionens sygehuse, samt dertil hørende kommuner. Amputationsrådgiverne er ansat i Vidensenhed for Rehabilitering og palliation ved Sår og Amputationer (ViRSA).

Læs mere om de enkelte rådgivere, klyngerne og find informationsmateriale til både borgere og fagfolk herunder.

Kontakt

Adresse

Holbæk sygehus

ViRSA

Forskningens Hus

Sofievej 13

4300 Holbæk

Ring til os