Gå til indhold

Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse - SOL 3

Obligatorisk kursus for læger i hoveduddannelse.

Formål

Formålet med SOL 3 kurset er at give deltagerne en basal teoretisk viden inden for ledelse, organisation og samarbejde samt basale færdigheder i at anvende denne viden i forbindelse med løsning af konkrete forvaltningsmæssige og organisatoriske problemstillinger.

  • Herunder, at give deltagerne kendskab til:
  • forandringsprocesser
  • organisation
  • ledelse
  • kultur
  • gruppeprocesser og samarbejde
  • egen rolle

SOL 3 kurset er opbygget som et laboratorium, som giver rum for læring. Denne opbygning kræver aktiv deltagelse for at deltagerne kan få det maksimale udbytte af kurset.