Gå til indhold

Akutbehandling og Patienttransport

Kursusbeskrivelse for det obligatoriske kursus i den lægelige videreuddannelse: Akut behandling og patienttransport, herunder ambulancetransport

Formål

Det overordnede formål med det samlede kursusforløb i akut behandling og patienttransport er at understøtte basislægens muligheder for at erhverve sig de kompetencer, der kvalificerer til at kunne modtage den akut syge patient og initiere relevant behandling – herunder at varetage genoplivning indtil assistance ankommer.

Kurset skal understøtte basislægens handleberedskab og tryghed i situationer, hvor akut behandling af kritisk syge patienter er påkrævet.

Endvidere skal kurset sikre basislægens kompetencer inden for sikker og klar kommunikation med patienter, pårørende, kolleger og andre samarbejdspartnere.

Delelementet omfattende patienttransport har til formål at videreføre de erhvervede kundskaber til lægens samlede kompetencebehov ved in-hospitale transporter.