Gå til indhold

Patientkommunikation

Kursusbeskrivelse for det obligatoriske kursus i den lægelige videreuddannelse: Patientkommunikation

Formål

Formålet med kurset er at sikre basislægernes muligheder for at erhverve de i målbeskrivelsens læringsmål 10 opstillede kompetencer vedrørende kommunikation.

Kurset udgør sammen med selvstændigt klinisk arbejde læringsrammen for dette læringsmål. Kurset udgør fem dage, hvoraf de to er rykket sammen med kurset Akutbehandling og patienttransport (Sikker kommunikation).