Gå til indhold

Vejledning i klinikken/Pæd. II

Obligatorisk kursus i pædagogik for læger i introduktionsstilling.

Formål

Formålet med kursus i klinisk vejledning er at give deltagerne de nødvendige forudsætninger for at kunne vejlede og supervisere andre. Der skal stiles efter, at deltagerne har gennemført kurset, før de tildeles en funktion som daglig vejleder.

Efter gennemgået kursus skal lægen kunne:

  • Angive faktorer, der fremmer og hæmmer læringsprocesser med henblik på at fremme et godt læringsmiljø i en afdeling
  • Give feedback
  • Varetage vejlederens rolle og funktion på et grundlæggende niveau, herunder rådgivning, instruktion, supervision og vurdering af den uddannelsessøgende

Kurset i vejledning skal således:

  • Styrke deltagernes viden om og færdigheder i pædagogisk tilrettelæggelse – herunder identificering af forudsætninger og behov
  • Bibringe deltagerne en basal viden om hvilke faktorer, der fremmer og hæmmer læringsprocesser med henblik på at fremme et godt læringsmiljø i en afdeling
  • Styrke deltagernes forudsætninger for at kunne varetage vejlederens rolle og funktion – herunder rådgivning, instruktion, supervision og vurdering af den uddannelsessøgende