Gå til indhold

Læring i klinikken

Kursusbeskrivelse for det obligatoriske kursus i den lægelige videreuddannelse: Læring i klinikken.

Formål

Formålet med kurset i læring er at bibringe lægen de redskaber og metoder, der kan anvendes i den kliniske dagligdag og dermed understøtte lægens muligheder for at erhverve og vise en akademisk tilgang til videnssøgning og vidensdeling svarende til kompetenceoversigten i målbeskrivelsen for den kliniske basisuddannelse.

Basislægen skal efter gennemført kursus have opnået redskaber til:

  • At kommunikere og samarbejde med kollegaer og andre samarbejdspartnere (del af kompetence 13)
  • Undervise kollegaer og andre sundhedsprofessionelle (del af kompetence 14)
  • Reflektere over egen viden og evner samt erkende sine begrænsninger
    (del af kompetence 15)
  • Planlægge personlig udvikling (del af kompetence 16).