SkipToMain.AriaLabel

Implementering af forskning

Se kontaktoplysninger
Forskningsresultaterne skal leve i klinikken, og derfor arbejder vi i PROgrez meget målrettet med at få implementeret forskningen korrekt. Her kan du læse om nogle af de igangværende implementeringsprojekter.

Hvis der er materialer tilgængelige kan du finde dem i sidemenuen under projektets titel.

Forskningsresultaterne skal leve i klinikken. Derfor undersøger vi, hvordan vi kan tilpasse evidensbaserede indsatser til Region Sjællands kommuner. Det er med tungen på vægtskålen, for kommunerne har forskellige ressourcer og det er sjældent at resultaterne fra et lodtrækningsstudie har taget højde for det.

Implementeringsprojektet Gangtræning til borgere med åreforkalkning bygger på evidens, der viser, at superviseret gangtræning og rygestop kan øge gang-distancen og mindske smerterne hos mennesker med åreforkalkning i benene. 

Åreforkalkning i benene, også kaldet Claudicatio Intermittens (CI) (eller vindueskiggersyndrom) er en smertefuld sygdom, der giver stærke smerter i underbenene når man går. Smerterne opstår, fordi åreforkalkningen forhindrer ilt i at komme frem til benmusklerne.

Det betyder, at man ofte må holde pause (- og måske kigge på vinduer, deraf tilnavnet) og for mange betyder det, at de helt opgiver et aktivt liv, fordi det forbindes med smerte. 

Det er projektets mål, at træningen implementeres i alle Region Sjællands kommuner. Sideløbende følges projektet af forskere, der studerer effekten af træningen, og af implementeringen. 

Kontakt projektforsker Sara Hajdú

Kontakt

Adresse

Slagelse Sygehus

Forskningsenheden PROgrez

Fælledvej 2C, 1. sal

4200 Slagelse

Ring til os